Support Home > תגובות ב-Jetpack

תגובות ב-Jetpack

הכלי 'תגובות ב-Jetpack' מחליף את ברירת המחדל של טופס התגובה במערכת תגובות חדשה שמשלבת אפשרויות של התחברות לרשתות חברתיות.

כאשר מישהו קורא מאמר באתר שלך ורוצה להגיב, הוא יכול להשתמש באחד מהחשבונות הקיימים שלו ברשתות החברתיות כדי לפרסם תגובה.

מאחר שזה יחליף את טופס התגובה של WordPress המוגדר כברירת מחדל, הכלי 'תגובות ב-Jetpack' דורש הבעת הסכמה. כדי להפעיל כלי זה, יש לעבור אל Jetpack ← הגדרות ← דיון בלוח הבקרה ולהפעיל את ההגדרה "אפשר לקוראים להשתמש בחשבונות WordPress.com, טוויטר, פייסבוק או Google כדי להגיב."

כאשר הכלי 'תגובות ב-Jetpack' מופעל, הוא מחליף את טופס התגובה של ערכת העיצוב ובמקומו מציג את הטופס המסוגנן והמלוטש הזה:

תיבת תשובה

כדי להוסיף תגובה, יש ללחוץ על התיבה ולהתחיל להקליד.

לאחר שמבקר כתב תגובה, יהיו לו כמה דרכים להזדהות. מבקר יכול להוסיף תגובה¹ כאורח, או לבחור אם להשתמש בחשבון שלו ב-WordPress.com, בטוויטר, ב-Google או בפייסבוק. לדוגמה:

אפשר גם לשנות את הכותרת "הוספת תגובה" ואת ערכת הצבעים של הטופס 'תגובות ב-Jetpack' בלשונית Jetpack ← הגדרות ← דיון.

נתקלת בבעיה?

ניתן לעיין בעמוד פתרון בעיות בנושא 'תגובות ב-Jetpack' לקבלת עזרת נוספת.

¹ אם ההגדרה "משתמשים חייבים להיות רשומים ומחוברים לתגובה" מופעלת ב'הגדרות' ← 'דיון', לא תהיה לך אפשרות להשתמש בטופס התגובה של Jetpack.

מידע על פרטיות

אפשרות זו כבויה כברירת מחדל. אם צריך להפעיל אותו, אפשר לשנות את מצב ההגדרה אפשר לקוראים להשתמש בחשבונות WordPress.com, טוויטר, פייסבוק או Google כדי להגיב במקטע תגובות דרך Jetpack – הגדרות – דיון.

מידע נוסף על שימוש בנתונים באתר שלך
נתונים בשימוש
בעלי אתרים / משתמשים

 

זה מציג את אותם נתונים כמו במערכת הליבה של תגובות WordPress: שם המגיב, כתובת אימייל וכתובת URL של האתר (אם סופקה בטופס התגובה), תאריך/שעה של השליחה וכתובת IP.

בנוסף, IFrame של jetpack.wordpress.com מקבלת את הנתונים הבאים: מזהה בלוג ב-WordPress.com המצורף לאתר, מזהה של הפוסט שבו נשלחת התגובה, מזהה משתמש מקומי של המגיב (אם זמין), שם משתמש מקומי של המגיב (אם זמין), כתובת URL של האתר של המגיב (אם זמין), גיבוב MD5 של כתובת האימייל של המגיב (אם זמין), ותוכן התגובה.

אם Akismet (גם בבעלות Automattic) מופעל באתר, המידע הבא נשלח לשירות למטרה הבלעדית של בדיקת ספאם: שם המגיב, כתובת אימייל וכתובת URL של האתר, כתובת IP וסוכן המשתמש.

להפעלה/השבתה של מעקב אחר פעילות (מפורט בהמשך): כתובת IP, מזהה משתמש ב-WordPress.com, שם משתמש ב-WordPress.com, מזהה וכתובת URL של אתר שמחובר ל-WordPress.com, גרסת Jetpack, סוכן משתמש, כתובת URL שבה בוצע הביקור, כתובת URL מפנה, תאריך ושעה של האירוע, שפת הדפדפן, קוד המדינה.

מבקרים באתר

 

זה מציג את אותם נתונים כמו במערכת הליבה של תגובות WordPress: שם המגיב, כתובת אימייל וכתובת URL של האתר (אם סופקה בטופס התגובה), תאריך/שעה של השליחה וכתובת IP.

בנוסף, IFrame של jetpack.wordpress.com מקבלת את הנתונים הבאים: מזהה בלוג ב-WordPress.com המצורף לאתר, מזהה של הפוסט שבו נשלחת התגובה, מזהה משתמש מקומי של המגיב (אם זמין), שם משתמש מקומי של המגיב (אם זמין), כתובת URL של האתר של המגיב (אם זמין), גיבוב MD5 של כתובת האימייל של המגיב (אם זמין), ותוכן התגובה.

אם Akismet (גם בבעלות Automattic) מופעל באתר, המידע הבא נשלח לשירות למטרה הבלעדית של בדיקת ספאם: שם המגיב, כתובת אימייל וכתובת URL של האתר, כתובת IP וסוכן המשתמש.

פעילות במעקב
בעלי אתרים / משתמשים

 

השם של מחבר התגובה, כתובת אימייל וכתובת URL של האתר (אם סופקה בעת שליחת התגובה) מאוחסנים בקובצי cookie. מידע נוסף על קובצי cookie אלו.

אנחנו עוקבים גם אחר המועד שבו הכלי הזה הופעל או הושבת ואחר המשתמש שביצע את הפעולה. אנו עוקבים גם אחר שינויים בהגדרות התצורה והמועד שבו השינויים בוצעו.

מבקרים באתר

 

השם של מחבר התגובה, כתובת אימייל וכתובת URL של האתר (אם סופקה בעת שליחת התגובה) מאוחסנים בקובצי cookie. מידע נוסף על קובצי cookie אלו.

נתונים מסונכרנים (מידע נוסף)
בעלי אתרים / משתמשים

 

אנו מסנכרנים את כל הנתונים ומטא-נתונים המשויכים לתגובה של המשתמש. אנחנו מסנכרנים גם אפשרויות שמזהות אם התכונה מופעלת או לא וכיצד ההגדרות הזמינות שלה נקבעו.

מבקרים באתר

 

אנו מסנכרנים את כל הנתונים ומטא-נתונים המשויכים לתגובה של המשתמש.

  • תוכן עניינים