Support Home > כתיבה > בלוק הגלריה הפרושה

בלוק הגלריה הפרושה

עם גלריות פרושות אפשר להציג את התמונות שלך בגלריות כפסיפס אריחים, רשת עגולה, אריחים מרובעים או טורים עם אריחים. יש גם אפשרות של הצגת שקופיות.

אלו כמה תצוגות מקדימות:

תמונות גלריה יוצגו באופן אוטומטי דרך Image CDN של Jetpack.

גלריות פרושות בעורך הקלאסי

כדי להשתמש בגלריות פרושות באמצעות תוסף 'העורך הקלאסי' או הבלוק קלאסי, יש לעיין במדריך זה.

ליצירת גלריה, יש להוסיף את הבלוק גלריה פרושה בבוחר שמוטבע בבלוק עצמו או באמצעות בוחר הבלוקים בסרגל הכלים של הפוסט.

האפשרות של בלוק הגלריות הפרושות בבורר הבלוקים

לאחר הוספת הבלוק, אפשר להוסיף תמונות לגלריה שלך באותו האופן שבו מוסיפים תמונות לבלוק תמונה רגיל. ניתן להעלות אותן מהמחשב, לבחור אותן מספריית המדיה או לבחור אותן ממקור חיצוני כמו Google Photos או Pexels Free Photos. לאחר שהוספת את התמונות, אפשר להשתמש בסרגל הכלים של הבלוק ובסרגל הצדי כדי לבצע התאמות אישיות.

בעזרת סרגל הכלים, אפשר לשנות את הכפתור של סוג הבלוק כדי לבחור את סוג הגלריה שברצונך ליצור. אפשר גם לשנות את הבלוק לסוגי בלוק תמונה אחרים שמוצגים כאן.

הכפתורים האחרים בסרגל הכלים מאפשרים לך להגדיר את היישור של הגלריה באמצעות בחירה באפשרות המתאימה. אפשר להשתמש באפשרות עריכה כדי להוסיף או להסיר תמונות.

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא screen-shot-on-2019-01-07-at-15-40-09.png

אפשר לבטל את הבחירה בתמונות שאינך רוצה לצרף לגלריה על ידי לחיצה על X. יש לגרור את התמונות כדי לשנות את הסדר שלהן.

יש ללחוץ על הוספה לגלריה כדי להוסיף תמונות חדשות. כאשר סיימת לבצע את השינויים לתמונות בגלריה, יש ללחוץ על עדכון גלריה.

כדי למקם תמונות בתוך הגלריה, אפשר ללחוץ על תמונה בתוך הבלוק ולהשתמש בלחצני החצים כדי להזיז אותה:

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא tiled_gallery_move_image.png

סרגל צדי של הבלוק

בסרגל הצדי של בלוק, אפשר להרחיב את המקטע סגנונות כדי לשנות את סוג הגלריה ולהקצות את ההתנהגות הרצויה לקישורים במקטע ההגדרות של הגלריה הפרושה:

חסר מאפיין alt לתמונה הזו; שם הקובץ הוא tiled-gallery-block-settings.png

פתרון בעיות

האפשרויות של גלריה פרושה לא מוצגות, או שאינן מוצגות כראוי
  • יש לעבור אל Jetpack ← הגדרות ← ביצועים ולוודא שהאפשרות מאיץ האתרים מופעלת.
  • כדאי לנסות לעבור לערכת עיצוב אחרת כדי לבדוק אם ערכת העיצוב מתנגשת עם הגלריות הפרושות של Jetpack.
  • יש להשבית תוספים אחרים של מצגות או גלריות כדי לשלול התנגשות.
  • לסיום, אם ברצונך להשתמש בתוסף Cleaner Gallery או בערכת עיצוב שכוללת את האפשרות הזאת, לא תהיה לך אפשרות להשתמש בתכונות של הגלריה הפרושה באתר שלך. כדי לפתור התנגשות זאת, אפשר להתקין את התוסף הקטן הזה כדי להשבית את Cleaner Gallery.
איך להציג תמונה יחידה בתצוגת גלריה

כדי להציג תמונה יחידה בתצוגת גלריה בפוסט או בעמוד, אפשר לערוך את התמונה ולהגדיר את התצוגה קישור אל לאפשרות 'עמוד עם קובץ מצורף'. כעת, לאחר שלחצת על התמונה, היא תופיע בתצוגה של שכבת העל בגלריה.

אפשרות הצגת שקופיות חסרה

אם האפשרות 'הצגת שקופיות' חסרה, יש לעבור אל Jetpack ← הגדרות ← כתיבה ולוודא שהאפשרות כתיבה באמצעות פקודות מקרו להטבעת מדיה מאתרים פופולריים מופעלת.

הגדרת רוחב ספציפי לגלריה

גלריות פרושות נבנו כדי למלא את הרוחב של תוכן ערכת העיצוב שלך. אפשר להגדיר ערך $content_width ספציפי על ידי הוספת הקוד הבא לקובץ functions.php של ערכת העיצוב:

if ( ! isset( $content_width ) ) {	
$content_width = 800;	
}	

אם אינך רוצה לערוך קבצים של ערכת עיצוב, אפשר גם להשתמש בתוסף זה: רוחב תוכן מותאם אישית.
אם ערכת העיצוב לא מגדירה רוחב תוכן, ברירת המחדל לרוחב של גלריות פרושות תהיה 500 פיקסלים. אפשר לקרוא עוד על התכונה 'רוחב תוכן' של ערכות עיצוב כאן.
אם ערכת העיצוב כבר הגדירה ערך $content_width, אך ברצונך להשתמש בערך שונה לגלריות פרושות בלבד, אפשר להשתמש במסנן tiled_gallery_content_width.

כיתובים לא מופיעים

הבלוק גלריה פרושה עדיין לא תומך בכיתובים (לכל תמונה או לבלוק כולו). חלופה אחרת היא להשתמש בבלוק קלאסי כדי להוסיף גלריה פרושה, שתאפשר הוספת כיתובים. מידע נוסף איך לעשות את זה מופיע כאן.

מידע על פרטיות

בעת השימוש בבלוק גלריה פרושה, תכונה זו מושבתת כברירת מחדל כיוון שהיא נלווה ל-Image CDN. ניתן להפעיל אותה בכל עת על ידי שינוי ההגדרה הצגת תמונות מהשרתים שלנו במקטע ביצועים ומהירות ב-Jetpack – הגדרות – ביצועים בלוח הבקרה שלך.

כדי להשתמש בתכונה זו באמצעות בלוק קלאסי או תוסף העורך הקלאסי באופן בלתי תלוי ב-Image CDN, אפשר לפעול בהתאם למדריך כאן כדי לוודא ש-Image CDN מושבת וגלריות פרושות מופעלות.

מידע נוסף על שימוש בנתונים באתר שלך
נתונים בשימוש
בעלי אתרים/משתמשים

ללא.

מבקרים באתר

ללא.

פעילות במעקב
בעלי אתרים/משתמשים

בעת ניתוק Google Photos, אנחנו עוקבים ש-Google Photos מנותק.

מבקרים באתר

ללא.

נתונים מסונכרנים (מידע נוסף)
בעלי אתרים/משתמשים

אנחנו מסנכרנים אפשרויות שמזהות אם הכלי מופעל או לא וכיצד ההגדרות הזמינות שלו נקבעו.

מבקרים באתר

ללא.

  • תוכן עניינים