Support Home > שגיאות > חיבור מחדש והתקנה מחדש של Jetpack

חיבור מחדש והתקנה מחדש של Jetpack

לפעמים הפתרון הפשוט ביותר הוא הפתרון שעובד תמיד, והפתרון של "כיבוי והפעלה" אינו יוצא מן הכלל. ניתוק וחיבור מחדש של Jetpack יפתרו לעתים קרובות בעיות בחיבור ויסייעו בפתרון שגיאות בעת הפעלת הגדרות. זוהי בדרך כלל נקודת המוצא הטובה ביותר!

ניתוק Jetpack

 • ב-WordPress.com, באפשרותך לנתק את Jetpack מתוך העמוד הגדרות ← כללי, תחת ניהול החשבונות המקושרים שלך.
 • לחלופין, ב-wp-admin, באפשרותך לנתק את Jetpack מתוך Jetpack ← לוח בקרה ← חשבונות מקושרים.
 • אם יש לך צורך בהדרכה נוספת, או בעזרה באמצעות צילומי מסך, נא לעיין בתיעוד זה המפרט יותר על נושא הניתוק של Jetpack.

חיבור מחדש של Jetpack

 1. ב-WP Admin שלך, יש לעבור אל Jetpack ← לוח בקרה וללחוץ על הכפתור הגדרת Jetpack.
 1. יש להקפיד להתחבר לחשבון WordPress.com המתאים וללחוץ על אישור.

התקנה מחדש של Jetpack

במקרים מסוימים, חיבור מחדש לא יספיק, ותהיה דרישה למחוק לחלוטין את Jetpack, להתקין עותק חדש ורק לאחר מכן להתחבר מחדש.

 1. אם Jetpack עדיין מחובר, יש לנתק אותו בהתאם להוראות לעיל.
 2. ב-WP Admin, יש לעבור אל תוספים ← תוספים מותקנים, לגלול כדי לאתר את "Jetpack מבית WordPress.com" וללחוץ על כיבוי.
 1. לאחר ריענון העמוד, יש לאתר שוב את Jetpack וללחוץ על מחיקה.
 1. כדי לבצע התקנה מחדש, יש לעבור אל תוספים ← הוסף חדש, לאתר את "Jetpack" וללחוץ על התקן כעת כדי להתקין את "Jetpack מבית WordPress.com".
 1. לאחר התקנת התוסף, יש ללחוץ על הפעל.
 1. לאחר ההפעלה, יהיה באפשרותך לחבר מחדש את Jetpack, בהתאם להוראות לעיל.

שאלות נפוצות

האם אאבד נתונים או הגדרות בעת ניתוק/מחיקה של Jetpack?

 • כאשר יבוצע ניתוק של Jetpack, לא יאבדו נתונים (כולל נתונים סטטיסטיים ועוקבים), וההגדרות שלך ישוחזרו כאשר יבוצע חיבור מחדש של Jetpack.
 • בעת מחיקת Jetpack, לא יאבדו נתונים (כולל נתונים סטטיסטיים ועוקבים), אך ההגדרות שלך יאופסו כך שיהיה עליך להגדיר אותן שוב לאחר התקנה מחדש וחיבור מחדש.
 • לתשומת ליבך, לא ניתן לאסוף נתונים סטטיסטיים בזמן ש-Jetpack מנותק, כך שאם האתר שלך נשאר מנותק למשך זמן מה, ייתכן שיהיה פער בנתונים הסטטיסטיים שלך בעת חיבורך את Jetpack מחדש.

אם עדיין נתקלת בבעיות לאחר ביצוע ההוראות הבאות, ניתן ליצור איתנו קשר ונשמח לעזור.

 • תוכן עניינים