Support Home > WordPress.com Stats > Transferring Followers and Subscribers

Transferring Followers and Subscribers

כלי זה מאפשר להעביר את המשתמשים שנרשמו לאתר ה- WordPress.com שלך, בין אם באמצעות האימייל ובין אם באמצעות מערכת הרישום של WordPress.com, אל אתר WordPress אחר שהוא בעל אחסון עצמאי ומחובר ל- Jetpack. לחיצה כאן תוביל להוראות ההתקנה של כלי זה. 

רוצה לעבור מאתר WordPress.com  או מאתר Jetpack בעל אחסון עצמאי לאתר WordPress.com או Jetpack אחר? מהיום ניתן לעשות זאת ללא כל חשש. ניתן לבקש מאיתנו ואנחנו נעביר את העוקבים והמשתמשים הרשומים שלך לאתר החדש!

אם הכלי להעברת משתמשים רשומים אינו עובד בשבילך, צוות התמיכה של Jetpack ישמח לסייע. ראשית עליך להתקין ולהפעיל את Jetpack, ולחבר אותו אל חשבונך ב- WordPress.com. בעת יצירת הקשר, יש לספק לנציגנו את המידע הבא:

  1.  כתובת ה- URL של אתר ה- WordPress.com/Jetpack שממנו ברצונך להעביר את העוקבים והנרשמים. אם דומיין מותאם אישית נמצא בשימוש, נצטרך לקבל את כתובת לוח הבקרה של האתר (לדוגמא:  "example.wordpress.com" במקום "example.com").
  2. כתובת ה- URL של אתר ה-Jetpack/WordPress.com  החדש שאליו יש להעביר את העוקבים והמשתמשים הרשומים.
  3. בנוסף, בקשה זו צריכה להישלח מכתובת המייל המחוברת לחשבונך ב- WordPress.com שבו נמצאים כרגע העוקבים והמשתמשים הרשומים. לאחר שנקבל מידע זה נוכל לאמת את החיבור שלך ל- Jetpack ולהעביר את העוקבים והמשתמשים הרשומים אל האתר החדש שלך.

לתשומת לבך:

  • במקרים בהם הועברו עוקבים ומשתמשים רשומים מכמה אתרים במקביל, רשימות העוקבים ימוזגו ולא ניתן להפריד בניהן.
  • לייקים אינם ניתנים להעברה.