Support Home > Appearance > ניראות וידג'טים

ניראות וידג'טים

המודול 'ניראות וידג'טים' מאפשר לך להגדיר וידג'טים כך שיופיעו רק בדפים מסוימים (או יוסתרו בדפים מסוימים) באמצעות הלוח 'ניראות'.

לחצן

הניראות נשלטת בחמישה היבטים: סוג דף, קטגוריה, תג, תאריך ומחבר. לדוגמה, אם ברצונך שהווידג'ט 'ארכיונים' יופיע רק בארכיוני קטגוריה ובדפי שגיאה, בחר באפשרות הצג מהרשימה הנפתחת הראשונה, ולאחר מכן הוסף שני כללים: "דף הוא דף שגיאת 404" ו"קטגוריה היא כל דפי הקטגוריה.

ניתן גם להסתיר וידג'טים לפי הדף הנוכחי. לדוגמה, אם אינך רוצה להראות את הווידג'ט 'ארכיונים' בדפי תוצאות החיפוש, בחר באפשרות הסתר וכן "דף הוא תוצאות חיפוש.

כל כלל ניראות מטופל בנפרד. למשל, אין דרך להציג וידג'ט מסוים רק בפוסטים שנמצאים בקטגוריה "קיץ" וגם מתויגים כ"פיקניק".