Support Home > WordPress.com Stats > Missing Stats and Troubleshooting Information

Missing Stats and Troubleshooting Information

נעלמו הסטטיסטיקות? אפס עוקבים וחברים רשומים? אל דאגה, אנחנו יכולים לעזור!

עם Jetapck, המידע הסטטיסטי של מחובר למזהה בלוג ייחודי. לפעמים, אם בעת החיבור ל- Jetpack השתמשת באתר פיתוח או בכתובת URL שונה, הניתוק והחיבור מחדש עלולים ליצור מזהה בלוג ייחודי חדש. כאשר זה קורה, ייתכן שזה ייראה כאילו נעלמו לך הסטטיסטיקות והעוקבים, אך אל דאגה, הם במקום בטוח, כל שנדרש לעשות הוא לחבר אותם מחדש עם מזהה הבלוג העדכני שלך.

בעת יצירת קשר, יש לספק את המידע הבא, במידה וישנו:

  • כתובת URL עדכנית.
  • כתובות פיתוח קודמות, תיקיות משנה או כתובת URL משניות.
  • שם המשתמש ב- WordPress.com אשר היה בשימוש בעת החיבור ל- Jetpack.

באמצעות מידע זה נוכל לחבר אותך מחדש עם הסטטיסטיקות והעוקבים שלך.