Ondersteuning homepage > Blok Eenvoudige betalingen

Blok Eenvoudige betalingen

Met het blok Eenvoudige betalingen kun je een betalingsknop aan elk bericht of elke pagina toevoegen en onmiddellijk betalingen van PayPal ontvangen voor fysieke producten, digitale goederen of donaties.

Vereisten

Om het blok Eenvoudige betalingen te kunnen gebruiken, heeft je site een geactiveerd Jetpack Premium of Professioneel abonnement nodig.

Een knop voor eenvoudige betalingen toevoegen

Je kunt een knop voor eenvoudige betalingen aan elk bericht of elke pagina toevoegen door deze te selecteren vanuit het Jetpack-gedeelte van de blokkiezer:

Bekijk onze pagina over Jetpack-blokken voor meer informatie over het toevoegen van Jetpack-blokken.

In de volgende korte video wordt het volledige proces voor het toevoegen van een knop voor eenvoudige betalingen aan een bericht uitgelegd:

  1. Selecteer de knop Eenvoudige betalingen vanuit het Jetpack-gedeelte of de blokkiezer.
  2. Voer de naam in van het artikel dat je verkoopt.
  3. Geef een korte beschrijving van het artikel.
  4. Selecteer je valuta en voer de prijs in (zonder valutateken).
  5. Kies of mensen meer dan één exemplaar van het artikel tegelijk mogen kopen.
  6. Voer je e-mailadres van PayPal in.

Betalingen voor verkochte items of ingezamelde donaties worden door PayPal verzonden naar het ingevulde e-mailadres. Controleer het e-mailadres dat je invoert om er zeker van te zijn dat het geldig is en dat het jouw e-mailadres is! Je moet ook een gratis PayPal-account aan je bankrekening koppelen om betalingen te kunnen ontvangen.

Je kunt zo veel knoppen voor eenvoudige betalingen aan je pagina toevoegen als je wilt, door het proces hierboven te herhalen.

Probleemoplossing

Als je problemen hebt met het blok Eenvoudige betalingen, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp.

Privacy-informatie

Deze functie is standaard gedeactiveerd en om deze te kunnen gebruiken moet je upgraden naar een Premium of Professioneel abonnement. Omdat dit geen formele module van Jetpack is, kun je deze niet volledig deactiveren. Als je toegang hebt tot deze functie, maar je deze niet actief gebruikt, wordt er geen code uitgevoerd op je site die hier gebruik van maakt.

Betalingen worden via PayPal verwerkt, dus adviseren we je om het privacybeleid en de documentatie van PayPal door te nemen.

Gebruikte gegevens
Site-eigenaren/auteurs

 

Om een betaling via PayPal te verwerken, wordt de volgende informatie van de site/verkoper gebruikt: e-mailadres van de verkoper, site-URL, site-ID van WordPress.com, knop-ID van PayPal, knopconfiguratie (stijl, taal, kleur, enz.) en of meer dan 1 exemplaar aanschaffen is toegestaan. Voor het bijhouden van de activiteit wordt bovendien de volgende informatie gebruikt (gedetailleerd overzicht hieronder): IP-adres, gebruikers-ID van WordPress.com, gebruikersnaam van WordPress.com, aan WordPress.com gekoppelde site-ID en URL, Jetpack-versie, user agent, bezoekende URL, verwijzende URL, tijdstempel van gebeurtenis, browsertaal, landcode.

Site-bezoekers/kopers

 

Om een betaling via PayPal te verwerken, wordt de volgende informatie van de klant/aankoop gebruikt: transactiebedrag, valutacode van transactie, producttitel, productprijs, product-ID, hoeveelheid, koper-ID van PayPal en transactie-ID van PayPal.

Bijgehouden activiteit
Site-eigenaren/gebruikers

 

Voor het overmaken van betalingen wordt de volgende aanvullende informatie gebruikt: site-ID van WordPress.com, product-ID, bestellings-ID, betalers-ID van PayPal, transactie-ID van PayPal, transactiestatus van PayPal en de HTTP-doorverwijzing. Alle e-mailacties (je ontvangt een e-mail van Jetpack wanneer een betaling is overgemaakt) worden ook bijgehouden: verzenden, openen en klikken.

Site-bezoekers/gebruikers

 

De betalers-ID van PayPal, transactie-ID en HTTP-doorverwijzing worden met een tracking-event voor het overmaken van betalingen verzonden (zie het gedeelte Gebruikte gegevens voor site-eigenaren/gebruikers voor meer informatie over die gebeurtenis) naar onze servers.

Gegevens gesynchroniseerd (Meer lezen)
Site-eigenaren/gebruikers

 

We synchroniseren de volgende metagegevens over betalingen/producten: transactie-ID van PayPal, transactiestatus van PayPal, product-ID van PayPal, hoeveelheid, prijs, e-mailadres van verkoper, valuta, CTA-tekst van betalingsknop en of meerdere artikelen zijn toegestaan.

Site-bezoekers/kopers

 

We synchroniseren de volgende metagegevens over betalingen/producten: transactie-ID van PayPal, transactiestatus van PayPal, product-ID van PayPal, hoeveelheid, prijs, e-mailadres van klant, valuta en CTA-tekst van betalingsknop.

  • Inhoudsopgave

  • Categorieën