Offline-modus

Met de Offline-modus kunnen functies die geen verbinding vereisen met de WordPress.com-servers voor testdoeleinden worden geactiveerd op een WordPress-installatie op een localhost.

Opmerking: Dit geldt specifiek voor offline, lokale ontwikkelingssites. Als je een online stagingsite hebt, kun je beter de Staging Sites-handleiding raadplegen.

Je kunt de Offline-modus inschakelen door define( 'JETPACK_DEV_DEBUG', true ); toe te voegen aan het bestand wp-config.php. Zorg ervoor dat je dit toevoegt voor de regel /* That's all, stop editing! Happy blogging. */.

De Offline-modus wordt automatisch ingeschakeld als er geen punt aanwezig is in de hostnaam van je site, m.a.w. localhost. Als je een andere URL gebruikt, bijv. mycooltestsite.local, moet je de constante JETPACK_DEV_DEBUG definiëren.

Je kunt de Offline-modus van Jetpack ook inschakelen met een plug-in, dankzij het filter jetpack_development_mode:

add_filter( 'jetpack_offline_mode', '__return_true' );

In de Offline-modus zijn een aantal functies helemaal niet beschikbaar, omdat deze WordPress.com vereisen voor de volledige functionaliteit, zoals Gerelateerde berichten en Publicize. Andere functies zullen een beperkte functionaliteit hebben om ontwikkelaars een zo goed mogelijke voorstelling te kunnen bieden van de functie. Voor Tegelgalerijen is bijvoorbeeld het afbeeldingen-CDN van WordPress.com vereist. In de Offline-modus biedt Jetpack echter een alternatief, zodat ontwikkelaars een vergelijkbare ervaring hebben tijdens de ontwikkeling en het testen.

  • Categorieën