Proofreaden

Jetpack kan je spelling, grammatica en stijl controleren met gebruik van de Proofreading techniek Na de Deadline.

Proofreaden in de Visuele Redacteur

Klikabc in de Visuele Redacteur of proofread in de Tekst Redacteur werkbalk om je tekst te controleren.

 

Spelling and Grammar

De proofread-functie controleert spelling, verkeerd gebruikte woorden, grammatica en stijl. Je kunt het soort fout herkennen aan de kleur.

 • Verkeerd gebruikte woorden en spelfouten zijn rood
 • Grammaticafouten zijn groen
 • Suggesties voor stijl zijn blauw

Je kunt op een pijltje klikken om een menu met suggesties te tonen. Veel fouten hebben een Uitleg optie die meer informatie biedt.

spelling2

 

Je kunt Suggestie negeren om een zin eenmaal te negeren, of klik altijd negeren aan om WordPress voorgoed de geselecteerde woorden/zinnen te laten negeren en niet meer te markeren.

Proofreaden in de Tekst Redacteur

De proofreader van de Tekst Redacteur lijkt op de Visuele Redacteur, met een paar verschillen:

 1. Bij het proofreaden van de Tekst Redacteur zul je niet in de bewerker kunnen tikken. Klik op  Tekst Bewerken om het proofreaden te stoppen en terug te gaan naar de Tekst Redacteur.
 2. Het menu met suggesties bevat een Selectie Bewerken… item onderaan. Klik dit aan om de fout te bewerken zonder te proofreader te verlaten.

Proofread-Opties

Je kunt de proofread-functie configureren door naar Gebruikers → Jouw Profiel te gaan in het menu links op je dashboard.

spelling3

Van hieruit kun je de lijst met te negeren zinnen bewerken en extra opties inschakelen in de proofread-functie. Zorg dat je Profiel Bewerken onderaan de pagina aanklikt om je instellingen op te slaan.

Content Automatisch Proofreaden
Je kunt WordPress opdracht geven om de proofreader automatisch te laten lopen alvorens een post (of pagina) te publiceren of bij te werken. Als deze functie is ingeschakeld, zal gevraagd worden of je echt door wilt gaan met het publiceren of bijwerken als er zich fouten in de tekst bevinden.

Opties Engelse Grammatica en Stijl

De proofreader past veel grammaticaregels standaard toe. Deze extra opties zoeken naar patronen van een slechte schrijfstijl:

 • Vooringenomen taal kan verschillende groepen lezers beledigen of maken dat ze niet meer geïnteresseerd zijn.
 • Clichés zijn te vaak gebruikte zinnen die weinig impact meer op de lezer hebben.
 • Ingewikkelde zinnen zijn woorden of zinnen die gewone alternatieven voor dagelijks gebruik hebben.
 • Onderscheidende markeringen  zijn accenten en markeringen die vastzitten aan bepaalde letters in uit andere talen geleende zelfstandig naamwoorden. Met deze optie kun je deze markeringen in je tekst herstellen.
 • Een dubbele ontkenning is een negatieve zin die door een andere negatieve zin gevolgd wordt. De dubbele ontkenning  maken het bevestigend, waardoor de betekenis moeilijk te begrijpen is.
 • Een verborgen werkwoord is een werkwoord waar een zelfstandig naamwoord van gemaakt is. Deze woorden hebben vaak extra werkwoorden nodig om duidelijk te zijn.
 • Vaktaal zijn woorden en zinnen die alleen voor bepaalde mensen duidelijk zijn.
 • Passieve stem verbergt het onderwerp of laat het  weg. Veelvuldig gebruik van de passieve stem maakt je tekst moeilijk te begrijpen.
 • Zinnen om te vermijden zijn zwakke of besluiteloze zinnen.
 • Overtollige zinnen kunnen korter worden gemaakt door overbodige woorden te verwijderen.

Taal
Na de Deadline kan posts in het Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans proofreaden.

Genegeerde Zinnen
Je kunt een zin toevoegen aan de lijst met te negeren zinnen door deze in het tekstveld te tikken en op Toevoegen te klikken. Klik op atd_remove_button om de zin uit de te negeren lijst te verwijderen. Een zin bestaat uit een of meer woorden en de te negeren lijst is hoofdlettergevoelig.

Extra Informatie

Kan ik woorden aan het woordenboek toevoegen?
Nee, maar je kunt zinnen toevoegen naar een lijst met te negeren zinnen, zodat ze niet als fout getoond worden.

Is er verschil tussen Amerikaans,Brits en Canadees Engels?
Nog niet. Voorlopig staan er Amerikaanse, Britse en Canadese varianten in  ons woordenboek.

Is de proofread- functie beschikbaar voor andere talen dan Engels?
Ja. We leveren contextuele spellingcontrole voor Portugees en Spaans. Frans en Duits hebben wat grammaticacontrole en contextuele spellingcontrole. We detecteren nog geen verkeerd gebruikte woorden in andere talen dan het Engels, maar daar wordt aan gewerkt. We willen in de toekomst meer proofread talen aanbieden.

De schrijfcontrole gaf een woord aan als verkeerd gebruikt, terwijl het correct gebruikt is, hoe kan dat?

De proofread-functie zoekt naar woorden die vaak verward worden en besluit dan, met behulp van de context, of een ander woord meer geschikt is. Soms heeft hij het mis.

De proofread-functie heeft een fout van mij gemist, hoe kan dat?
De proofread-functie is geen vervanging voor het zorgvuldig nalezen van wat je geschreven hebt. Het is een veiligheidsnet dat algemene fouten eruit haalt en ze onder je aandacht brengt. Met de technologie van vandaag is het nog niet mogelijk om alle fouten op te sporen.

 • Categorieën