Support Home > Photos and Videos > וידג'ט 'גלריה'

וידג'ט 'גלריה'

הווידג'ט 'גלריה' מאפשר לך להציג בקלות גלריית תמונות או מצגת שקופיות בסרגל הצדדי של הבלוג שלך.

הגדרות

לאחר הוספת הווידג'ט לסרגל הצדדי ממראה וידג'טים, תוכל להתאים את הגדרות הווידג'ט: הגדרות הווידג'ט גלריה

 • כותרת: הכותרת שתוצג מעל לגלריה בסרגל הצדדי שלך.
 • תמונות: התמונות שיוצגו בגלריה. ניתן ללחוץ על בחירת תמונות כדי לבחור את התמונות עבור הגלריה.
 • קישור אל:
  • קרוסלה: קרוסלה בגודל מלא המאפשרת למבקרים לגלול דרך הגלריה כולה, תמונה אחת בכל פעם.
  • דף צירוף: דף ייעודי בבלוג שלך המציג את התמונה בערכת העיצוב שבחרת.
  • קובץ מדיה: קישור ישיר לתמונה שהועלת בגודל מלא.
  • האפשרות 'קישור אל' לא חלה על מצגות שקופיות.
 • אימייל
 • סדר אקראי:? ניתן לסמן תיבה זו כדי להציג את התמונות שלך בסדר אקראי בגלריה.
 • סגנון:? בחר סגנון גלריה כאן. אם הפעלת את המודול 'גלריות באריחים', האפשרויות לסגנון גלריה יהיו 'אריחים', 'אריחים ריבועיים', 'מעגלים' או 'מצגת שקופיות'.

בחירת תמונות עבור הגלריה

 1. לחץ על בחירת תמונות בהגדרות הווידג'ט כדי לבחור תמונות עבור הגלריה שלך.
 2. להוספת תמונות מהכונן הקשיח, גרור את הקבצים ושחרר אותם בתיבה שתופיע, או לחץ על בחירת קבצים כדי לבחור תמונה להעלאה מהמחשב שלך.
 3. להוספת תמונות שכבר נמצאות בספריית המדיה שלך, לחץ על הוספה לגלריה בצד שמאל. בחר תמונות נוספות שברצונך לכלול בגלריה או במצגת השקופיות שלך על-ידי לחיצה עליהן. לסיום, לחץ על הלחצן הוספה לגלריה בפינה הימנית התחתונה.
 4. לאחר העלאה והוספה של כל התמונות, תוכל להוסיף כיתובים או לגרור ולשחרר תמונות כדי לשנות את הסדר שלהן. לסיום, לחץ על הלחצן הוספת גלריה בפינה הימנית התחתונה.
 5. הגלריה שלך מוכנה! בחר את הגדרות הווידג'ט עבור הגלריה שלך, לחץ על שמירה, ולאחר מכן בקר באתר האינטרנט כדי לצפות בווידג'ט הגלריה החדש שלך.