Support Home > Social > "אהבתי"

"אהבתי"

דרך לחיצה על כפתור "אהבתי", אנשים יכולים להראות את הערכתם לפוסטים שלכם. בנוסף, כותבים יכולים לעשות בזה שימוש כדי להראות לעולם כמה התוכן שלהם פופולארי.

Screen Shot 2013-02-26 at 11.37.05 AM

זהו כפתור ה"אהבתי", וזו הדרך של הקוראים שלכםלהביע את הערכתם לפוסטים שהם קוראים. בוסף, זוהי דרך לכותבים להראות לעולם עד כמה התוכן שלהם פופולרי.
שימו לב יהיה על הקוראים שלך להירשם עם חשבון ה- WordPress.com שלהם כדי ללחוץ "אהבתי".

"אהבתי" והאתר שלך

כברירת מחדל, אפשרות ה"אהבתי" מנוטרל ב- Jetpack. ברגע שהיא מופעלת, יופיע כפתור "אהבתי" מתחת לכל פוסט. מתחת לפוסט תוצג גלריה של ה- Gravatars שאהבו את הפוסט.
ניתן להפעיל את המודולה ממסך ההפעלה של Jetpack, ולאחר מכן להחליט היכן היא תוצג באמצעות כפתור ה"הגדרה". אזור ה"אהבתי" משתמש באותן הגדרות של מודולת השיתוף

הפעלה או כיבוי של לחצני "אהבתי" בפוסטים ספציפיים

לחילופין, ניתן לכבות את לחצן ה"אהבתי" בפוסטים מסויימים. כאשר אתם עורכים את הפוסט שלכם, מצאו את מודולות השיתוף וה"אהבתי" (ייתכן ותידרשו לגלול מטה על מנת למצוא אותם). במודולה תהיה אפשרות ושמה הראה "אהבתי" בפוסט זה.

ניתן לשחק עם התצורה הזו, בדיוק כשם שניתן לשחק עם תגובות והפניות. כאשר ביצעתם שינוי, פרסמו או עדכנו את הפוסט שלכם כדי לשמור את השינויים.

  • תוכן עניינים