Support Home > האתר שלי מושבת, מה אפשר לעשות?

האתר שלי מושבת, מה אפשר לעשות?

אם הגעת לעמוד זה, הסיבה היא שהאתר שלך מושבת, או שקיבלת אימייל משירות ניטור זמן השבתה.

בדיקה אם האתר באמת מושבת

אפשר להתחיל באמצעות מעבר לאתר שלך כדי לראות אם יש לך אפשרות לטעון אותו. ייתכן שהשירות של Jetpack Monitor רשם בעיה זמנית ומאז היא נפתרה. אם האתר נטען שוב, אפשר להתעלם בבטחה מהאימייל.

אם האתר לא נטען, מומלץ לבדוק גם מרשת אחרת, כגון חיבור ממכשיר נייד, רק כדי לוודא שאין בעיה בחיבור עצמו. אם אין לך אפשרות לטעון את האתר, כדאי לבדוק את לוח הבקרה של חברת האחסון או ליצור קשר עם צוות התמיכה שלה. הוא יוכל לספק לך פרטים נוספים למה האתר מושבת ולסייע בהחזרתו למצב מקוון.

גישה ללוח הבקרה של חברת האחסון

האתר שלך מורכב מדומיין וספקית אחסון, ולפעמים אלה יכולים להתקבל מחברות שונות. כדאי לבדוק מי ספקית אחסון שלך (אפשר למשל לבדוק באחת מהודעות האימייל המאשרת את אתר האינטרנט, או במנהל סיסמאות, אם הוא בשימוש) ולגשת ללוח הבקרה שלה. מכאן אמורה להיות לך אפשרות לשלוט בסטטוס האתר, ולראות אם יש בעיה.

פנייה לתמיכה של חברת האחסון

אם לא ניתן לתקן את הבעיה מלוח הבקרה של חברת אחסון, ייתכן שיהיה צורך לפנות לתמיכת הלקוחות שלה ולבקש עזרה. אפשר למצוא קישור לתמיכת הלקוחות של החברה בלוח הבקרה עצמו.

בדיקת יומן הפעילות של Jetpack

לפעמים הסיבה להשבתת האתר היא פעולה שבוצעה באתר שלך. דוגמה לכך היא התקנת תוסף שגורם להתנגשות ולקריסה של האתר. Jetpack מספקת את האפשרות יומן פעילות שעוקבת אחר סוגים מסוימים של אירועים כשהם מתרחשים באתר שלך. עיון ביומן הפעילות יכול להציף שינויים בתוספים או בערכות עיצוב שגרמו לבעיה.

אנחנו מקווים שהצלחת לתקן את האתר במהירות ולהחזיר אותו למצב מקוון.

  • תוכן עניינים