Formulierblok

Met het formulierblok kun je een formulier aan je bericht of pagina toevoegen.

Zie voor algemene functies en veelgestelde vragen onze informatiepagina.

Opmerking: deze pagina beschrijft hoe je Formulierblok kunt gebruiken wanneer je de Blok-editor gebruikt. Hier vind je instructies over het toevoegen van het Contactformulier in de Klassieke editor.

Vereisten

Om het formulierblok te kunnen gebruiken, moet de module Contactformulier van Jetpack zijn geactiveerd. Deze module zou standaard ingeschakeld moeten zijn, maar als dit niet het geval is, kun je deze op deze manier inschakelen.

Het formulierblok toevoegen

Je kunt het formulierblok aan elk bericht of elke pagina toevoegen door het te selecteren vanuit het Jetpack-gedeelte van de blokkiezer:

Bekijk onze pagina over Jetpack-blokken voor meer informatie over het toevoegen van Jetpack-blokken.

Zodra je een Formulierblok toevoegt, kun je een van de vooringestelde formulieren kiezen: Contactformulier, Aanmelden nieuwsbrief, RSVP, Registratie, Afspraak of Feedback. Of je kunt je eigen formulier maken door te klikken op Overslaan.

Nadat je een formulier hebt gekozen, wordt het blok vooraf ingevuld met relevante velden. Hier volgt een voorbeeld van het gewone formulier voor e-mailmeldingen:

Nadat je een Formulierblok hebt toegevoegd, kun je specificeren waarheen de e-mailmeldingen moeten worden verzonden wanneer het formulier is ingevuld door te klikken op het pictogram Bewerken in de blokwerkbalk. Je kunt een e-mailadres (of meerdere e-mailadressen, gescheiden door een komma) en een onderwerpregel invullen.

Als je deze velden leeg laat, worden de meldingen naar de auteur van het bericht of de pagina verzonden en wordt de onderwerpregel de bericht-/paginatitel.

Je formulier aanpassen

Elk formulierblok is een speciaal soort blok dat andere ingesloten blokken bevat. Elk veld van het formulier is op zich een blok in het hoofd formulierblok. Deze interne veldblokken kunnen worden aangepast en de volgorde ervan in het voornaamste formulierblok kan worden gewijzigd. De formulieren kunnen ook worden aangepast met de blokinstellingen (hier beschreven) of met geavanceerde filters (hier beschreven).

Om een formulierveld toe te voegen aan het einde of het begin van je formulier kun je klikken op het pictogram ‘Meer opties’ en kiezen er een blok voor of na in te voegen:

De formuliervelden waaruit je kunt kiezen zijn: Naam, E-mail, Website, Tekst op meerdere regels, Tekst, Datumkiezer, Telefoonnummer, Selectievakje, Groep selectievakjes, Keuzerondjes en Selecteren.

Onthoud dat deze sub-blokken alleen in een formulierblok kunnen worden geplaatst.

In elk veldblok kun je de labels van de velden aanpassen en kiezen of dit een verplicht veld is of niet.

Om de volgorde van de blokken te wijzigen, beweeg je de muiscursor over het blok dat je wilt verplaatsen en gebruik je vervolgens de pijltjes omhoog/omlaag om het blok één positie hoger/lager te plaatsen, of sleep je het blok naar de gewenste locatie met de versleeptool tussen de twee pijlen.

Je kunt ook andere blokken, die niet speciaal bestemd zijn voor formulieren, toevoegen aan het formulierblok, bijvoorbeeld als je tekst of een afbeelding wilt toevoegen.

In deze video kan je zien hoe je een vervolgkeuzelijst kunt toevoegen aan je formulier:

Om de knop Indienen aan te passen, kun je de tekst rechtstreeks vervangen in de knop met de tekst die jij wilt gebruiken.

Blokinstellingen

Om aan te passen wat er gebeurt wanneer je het formulier indient, selecteer je het externe Formulierblok om de Blokinstellingen te openen.

Als je bij het toevoegen van het formulierblok vergeten bent om het e-mailadres en de adresregel in te vullen voor meldingen wanneer het formulier wordt verzonden, of wanneer je ze wilt bijwerken, selecteer je het formulierblok en bewerk je de instellingen voor e-mailfeedback in de sidebar.

Sectie Bevestigingsbericht van het formulierblok.

Wanneer je een formulierblok toevoegt of bewerkt, kun je de instellingen van het Bevestigingsbericht bewerken die worden gebruikt om de actie in te stellen die wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker een formulier indient:

  • Een samenvatting weergeven van het formulier dat net werd ingediend.
  • Doorverwijzen naar een nieuwe URL, op jouw site of ergens anders.
  • Een aangepast bevestigingsbericht weergeven.

Je kunt ook elementen aanpassen van elk individueel veld formulier. Klik hiervoor op het veld. In de werkbalk zie je een optie om te markeren of het veld al dan niet verplicht is en ook om de breedte te wijzigen. Je ziet ook een korte verklaring van het veld zelf. Dit zijn de opties voor het ‘berichtveld’:

Als je het knopveld selecteert voor Indienen (of Contact opnemen), verschijnen de blokwerkbalkopties waarmee je de kleur en de tekst van de knop kunt wijzigen.

Kleureninstellingen

Je kunt de achtergrond- en tekstkleur van het blok aanpassen. De achtergrondkleur heeft twee opties: vast en verloop:

Kleurinstellingen voor knoppen

Met de kleurinstellingen voor knoppen kan je de kleur voor de verzendknop wijzigen, inclusief de achtergrondkleur en tekstkleur. De achtergrondkleur heeft twee opties: vast en verloop. Screenshot: 

Je kunt ook de randradius van de knop wijzigen:

De knop kan worden opgevuld of enkel worden omrand:

En je kunt de grootte van knop aanpassen op basis van het breedtepercentage:

Net als bij het afbeeldingblok kan de uitlijning van de knop worden ingesteld door te klikken op de pictogrammen voor links, rechts of midden.

Formulierintegraties

Het Jetpack Formulierblok biedt de volgende integraties:

Instellingen voor formulierintegratie

Vraag ondersteuning

Als je problemen hebt met het formulierblok kan je contact opnemen met de klantenservice voor hulp.

Privacy-informatie

Deze functie is standaard geactiveerd. Hoewel er geen bedieningsopties voor deze functie zijn in het gebied met Jetpack-instellingen, kan deze op elk moment gedeactiveerd worden door deze handleiding te volgen.

Meer informatie over het gegevensgebruik op je site

Gebruikte gegevens
Site-eigenaren/gebruikers

Voor het bijhouden van de activiteit wordt de volgende informatie gebruikt (gedetailleerd overzicht hieronder): IP-adres, WordPress.com-gebruikers-id, WordPress.com-gebruikersnaam, aan WordPress.com gekoppelde site-id en URL, Jetpack-versie, user agent, bezoekende URL, verwijzende URL, tijdstempel van gebeurtenis, browsertaal, landcode.

Sitebezoekers

Indien Akismet is ingeschakeld op de site worden de verzendingsgegevens van het contactformulier (IP-adres, user agent, e-mailadres, site-URL en opmerking) verzonden naar de Akismet-service (ook eigendom van Automattic) voor spamcontrole. De daadwerkelijke verzendingsgegevens worden in de database van de site opgeslagen waarop het formulier was verzonden, en worden naar de eigenaar van het formulier verzonden (d.w.z. de site-auteur die de pagina gepubliceerd heeft waarop het contactformulier wordt weergegeven). Deze e-mail bevat het IP-adres van de verzender, de tijdstempel, de naam, het e-mailadres, de website en het bericht.

Het IP-adres wordt gebruikt ter preventie van misbruik. Op sites met Akismet wordt het bovendien gebruikt om goede bescherming tegen spam te bieden.

Bijgehouden activiteit
Site-eigenaren/gebruikers

We houden bij wanneer en door welke gebruiker de functie is geactiveerd en gedeactiveerd.

Sitebezoekers

Geen.

Gegevens gesynchroniseerd (Meer lezen)
Site-eigenaren/gebruikers

We synchroniseren één optie die aangeeft of een functie is geactiveerd.

Sitebezoekers

We synchroniseren berichten en metagegevens van berichten die betrekking hebben op de verzending van het contactformulier door de gebruiker. Als Akismet is ingeschakeld op de site, worden ook het IP-adres en de user agent gesynchroniseerd die in eerste instantie met de reactie waren verzonden, aangezien ze zijn opgeslagen in de metagegevens van het bericht.

  • Inhoudsopgave

  • Categorieën