Ondersteuning homepage > Schrijven > Post per E-mail

Post per E-mail

Post per E-mail is een manier om posts te publiceren op je blog per e-mail. Elke e-mailklant kan gebruikt worden om de e-mail te versturen, en je kunt er snel en eenvoudig mee publiceren via bijvoorbeeld een mobiele telefoon.

Je kunt dit in een paar eenvoudige stappen doen:

 1. Activeer de Post per E-mail module op het Jetpack Scherm
 2. Ga naar Gebruikers-Jouw Profielscherm
 3. Maak een speciaal e-mail adres aan door te klikken op Post per Email in te schakelen

Meer informatie nodig? Lees verder of klik rechtstreeks naar de sectie die je wilt zien.

 • Post per E-mailadres
 • E-mails verzenden en verwijderen
 • Bijlagen en shortcodes
 • categorieën en tags
 • Instellingen publiceren
 • Posts vertragen
 • Posttitels leveren en wijzigen
 • Voorbeeld e-mail met shortcodes

Een post met een E-mailadres aanmaken

Voordat je per e-mail kunt publiceren, moet je een speciaal e-mailadres aanmaken. Dit adres is alleen voor jou en moet geheim gehouden worden (iedereen die het e-mailadres kent, kan een post op je blog publiceren). Als er verschillende auteurs op het blog zitten, moet iedereen apart verbinding maken om een apart speciaal e-mailadres te verkrijgen.

 1. Zorg dat de Post per E-mail module geactiveerd is in Jetpack.
 2. Zorg dat je gebruikersaccount verbonden is in WordPress.com
 3. Ga naar Gebruikers -> Jouw Profiel. 
 4. Vind het Post per E-mail gedeelte. 
 5. Klik op “Post per E-mail”                     

Je beschikt nu over een speciaal e-mailadres dat je voor je blog kunt gebruiken.

E-mails Verzenden

Als je je Post per E-mail adres eenmaal hebt, is het versturen van een e-mail eenvoudig:

Het e-mailonderwerp wordt gebruikt als de titel van je post. De body is de content van de post.

Mail Formatting

Je e-mail kan eenvoudige of geformatteerd tekst hebben. Geformatteerde tekst zal zoveel mogelijk bewaard blijven, hoewel de Post per E-mail systeem onnodige HTML tags zal verwijderen, zodat je email correct wordt weergegeven. Let er op dat je een e-mailklant moet gebruiken die bewerkte tekst of HTML formattering ondersteunt om van deze functie gebruik te kunnen maken. De meeste op website gebaseerde klanten (Hotmail, Gmail) ondersteunen dit, evenals de meeste desktop klanten (Outlook, Mail). Misschien moet je je klant omzetten naar bewerkte tekst of geformatteerde modus.

 

Handtekeningen

Post per email zal automatisch alle e-mail handtekeningen verwijderen die overeenkomen met het standaard handtekening blok patroon:

--

(that is dash dash space)

Het zal tevens alles verwijderen na een <hr/> HTML tag en het probeert handtekeningen van mobiele telefoon netwerk te wissen.

Als je e-mailsysteem een handtekening toevoegt die niet overeenkomt met een van deze patronen, kun je Post per E-mail handmatig vertellen geen tekst meer in te voegen door toevoeging van de speciale [end] shortcode op een eigen regel met een blanco regel erboven. Alles wat hierna komt wordt van je post verwijderd. Als je mobiele telefoon netwerk een handtekening toevoegt en je wilt dat wij die verwijderen, informeer ons dan over de details en we zullen ernaar kijken.

Bijlagen

Bijlagen van afbeeldingen zullen op de volgende manier worden bijgevoegd in je gepubliceerde posts:

 • Enkele afbeeldingen worden gealiëneerd getoond (een enkele afbeelding wordt gedefinieerd als een afbeelding zonder een andere afbeelding die daar onmiddellijk op volgt).
 • Multipele afbeeldingen worden getoond als een galerij.

Multipele galerijen en enkele afbeeldingen kunnen samen in dezelfde post. Let erop dat gebruik van de  [nogallery] shortcode alle galerijen zal uitschakelen.

Shortcodes

Speciale shortcodes kunnen ingebed worden in je email om verschillende aspecten van de gepubliceerde post te configureren:

 • [category x,y,z]
 • [excerpt]some excerpt[/excerpt]
 • [tags x,y,z]
 • [delay +1 hour]
 • [comments on | off]
 • [status publish | pending | draft | private]
 • [password secret-password]
 • [slug some-url-name]
 • [title Your post title]
 • [end] – alles wat na deze shortcode komt wordt genegeerd (bijv. handtekeningen). Zorg dat het op een eigen regel staat met een blanco regel erboven.
 • [slideshow] – vervangt de auto-galerij met een diashow.
 • [nogallery] – schakelt de auto-galerij uit en vertoont alle afbeeldingen gealiëneerd
 • [more] – more tag
 • [nextpage] – pagination
 • [geotag on | off] – overschrijft je geotagging privacy standaard om het vertonen van geo informatie in of uit te schakelen
 • [publicize off|yahoo|twitter|facebook] – wijzig Publicize opties (zie hieronder)
 • [poll]vragen en antwoorden[/poll] – voer een Polldaddy poll in je post in (see below)

Shortcodes kunnen waar dan ook in de body van je email ingevoegd worden en moeten in kleine letters zijn. Er mogen geen spaties tussen het linker vierkante haakje en de content van de shortcode staan.

De Categorie Aangeven

De categorie shortcode komt overeen met het begin van de categorie titels en de categorie ID’s. Bijvoorbeeld:

[category Hol,Fo]

Komt overeen met “Holiday” en “Food.” Let wel dat categorieën al op je blog moeten bestaan en dat spaties tussen de komma’s niet belangrijk zijn.

Tags Aangeven

Elke willekeurige hoeveelheid tags kan aan je post worden toegevoegd, alleen afgescheiden door een komma:

[tags one potato, two potato, three potato, more]

Dit zal vier tags toevoegen: “one potato”, “two potato”, “three potato”, en “more”. Let er op dat je tags niet ergens ander in je blog kunnen bestaan en dat nieuwe tags automatisch aangemaakt zullen worden.

Je Publicize instellingen wijzigen

WordPress Publicize stelt je in staat andere webservices in te lichten over je posts. Met de [publicize] shortcode kun je dit vanaf je e-mails controleren. Let erop dat je Publicize instellingen vooraf geconfigureerd moeten zijn om deze shortcodes te laten werken. Als je Publicize bovendien al geconfigureerd hebt, en je deze shortcodes niet in je post zet, zal het op al je verbonden Publicize netwerks gepubliceerd worden.

[publicize off] – schakel alle berichtgevingen van Publicize uit

[publicize twitter] – stuur alleen een berichtgeving aan Twitter

[publicize twitter]mijn nieuwe post[/publicize] – stuur alleen een berichtgeving aan Twitter en stel de Twitter status in op mijn nieuwe post

[publicize twitter facebook] – Stuur een specifieke berichtgeving naar zowel Facebook als Twitter

Let erop dat als je meer dan één[publicize] shortcode in je post wilt gebruiken (bijvoorbeeld zowel [publicize twitter] als [publicize facebook]), alleen de tweede shortcode gebruikt zal worden (in dit geval, [publicize facebook]). Als je alleen op deze twee services als in het voorbeeld wilt publiceren, moet je een gecombineerde shortcode gebruiken, zoals [publicize twitter facebook].

Inserting a Polldaddy poll

Je moet eerst een Polldaddy account gemaakt of ingevoerd hebben in WordPress.com alvorens deze shortcode te gebruiken. Als die eenmaal is ingesteld, kun je op de volgende manier een poll in een e-mail voegen:

[poll]

Wat is de slechtste film van de afgelopen tien jaar?

* The Love Guru

* Fool’s Gold

[/poll]

Let erop hoe de poll vraag is toegevoegd na de [poll] shortcode, en elk antwoord is op een nieuwe regel en begint met een asterisk. The poll moet afgesloten worden met [/poll].

Je kunt je poll configureren door extra details toe te voegen aan de [poll] shortcode:

 • type=”single | multi | 2 | 3″ – hoe vaak een stem geregistreerd kan worden (single als standaard)
 • style=”manga medium” – de stijl van de poll, zoals overgenomen van de Polldaddy polls pagina.
 • other=”yes | no” – sta een ‘ander’ antwoord toe (nee  als standaard)

Om bijvoorbeeld een poll te maken met de brede ‘manga’ stijl en drie antwoorden mogelijk te maken (inclusief een ‘ander’ antwoord):

[poll style=”manga wide” other=”yes” type=”3″]

Wat is de slechtste film van de afgelopen tien jaar?

* The Love Guru

* Fool’s Gold

[/poll]

Je Post Uitstellen

De uitstel shortcode accepteert elke tijdsduur die wordt toegestaan door PHP’s strtotime. Je kunt bijvoorbeeld:

[+1 uur uitstellen]

[+2 dagen uitstellen]

Een posttitel geven

De titel van je gepubliceerde post wordt meestal overgenomen van de onderwerpregel van je e-mail. In sommige gevallen, zoals bij het versturen van een e-mail vanaf een mobiele telefoon of via een MMS-Email gateway, is het niet mogelijk een onderwerp op te geven. In dat geval kun je de titel van je post direct in de e-mail zetten:

[titel Mijn Bijzondere Post]

Je post status wijzigen

Het kan soms zijn dat je je post persoonlijk wilt houden, of dat je hem zelf wilt bekijken of dit door iemand anders wilt laten doen op een later tijdstip voordat het gepubliceerd wordt. Om dat te doen, kun je gebruik maken van de [status] shortcode om de post status in te stellen.

[status private]

Voorbeeld E-mail met Shortcodes

De volgende e-mail zal binnen twee dagen gepubliceerd worden op de “WordPress” categorie, met tags “aankondiging” en “WordPress”:

Welkom bij Post per E-mail, de eenvoudigste manier om te bloggen!

[tags announcement, WordPress]

[category WordPress]

[delay +2 days]

 • Categorieën