Support Home > לצאת לדרך > עצות לפתרון בעיות

עצות לפתרון בעיות

נתקלת בבעיה עם Jetpack או אחת האפשרויות של השירות? אם כן, אלו כמה שלבים מרכזיים שיכולים לעזור לך לפתור את הבעיה.

 1. כדאי לבדוק אם השגיאה שקיבלת רשומה בעמוד הזה. אם ההודעה מופיעה שם, אפשר לעקוב אחר ההוראות כדי לפתור את הבעיה.
 2. כדאי להשבית את כל התוספים האחרים ולאחר מכן לנסות להתחבר שוב אל Jetpack או להשתמש שוב בשירות. אם לאחר ביצוע הפעולה השירות של Jetpack מתחבר ועובד בצורה תקינה, יש להפעיל שוב את התוספים זה אחר זה, עד שהשגיאה מופיעה שוב. יש לרשום איזה תוסף גרם לשגיאה וליצור איתנו קשר. לפעמים אין תאימות בין Jetpack ותוספים אחרים. אפשר ליידע אותנו כדי שנוכל לבדוק מה באפשרותנו לעשות.
 3. אם יש בעיית תצוגה באתר, או אם השלב לגבי התוספים למעלה לא פתר את הבעיה, אפשר להפעיל אחת מערכות העיצוב של שמוגדרות כברירת המחדל ב-WordPress ולנסות שוב. אם הפעולה שניסית לבצע מצליחה כעת, משהו בערכת העיצוב לך לא תקין ועליך ליצור קשר עם המחבר של ערכת העיצוב. כדאי ליידע את המחבר אילו שלבים בפתרון הבעיות ניסית לבצע.
 4. כדאי לבדוק את מצב התקינות של האתר במקטע כלים > תקינות האתר.  בעמוד זה יבוצעו מספר בדיקות ויוצג מידע חשוב לגבי ההגדרות של WordPress ופריטים אשר דורשים בדיקה מצידך.
 5. כדאי לבדוק את קובץ ה-XMLRPC. אפשר לעשות זאת באמצעות מעבר אל כתובת ה-URL של האתר שלך והוספה של ‎/xmlrpc.php בסופה. כאשר העמוד נטען בדפדפן, תוצג שורה נפרדת עם האפשרות "XML-RPC server accepts POST requests only" (שרת XML-RPC מקבל בקשות POST בלבד).
  • אם ההודעה מוצגת אבל לא מופיעה בשורה נפרדת, ייתכן שערכת עיצוב או תוסף מציגים תווים נוספים במקומות שגויים. יש לחזור לנקודות 2 ו-3 למעלה לשלבים הנדרשים לאיתור הבאגים.
  • אם התקבלה שגיאת 404 או הודעה "Not Found" (לא נמצא), עליך ליצור קשר עם חברת האחסון שלך. ייתכן שיש שכבת הגנה אצלך שחוסמת את הקובץ XML-RPC, חסימה שעלולה לגרום לבעיות ב-Jetpack.
  • הקובץ XML-RPC אולי לא נמצא בתיקיית הבסיס של התקנת WordPress ולכן השירות של Jetpack לא עובד.
 6. אפשר לבדוק את רשימת הבעיות הידועות ולוודא שהתוסף או ערכת העיצוב שבהם בחרת להשתמש לא מצוינים שם.
 7. אם הפעלת את מצב מפתחים, כדאי לבדוק את הקובץ wp-config.php ולוודא שהנתון define('JETPACK_DEV_DEBUG', true);‎ לא מוצג עוד.
 8. כדי לבדוק את החיבור עם Jetpack, אפשר לעבור לאתר שלך, להעתיק את כתובת ה-URL של עמוד הבית ולהדביק אותה ב-Jetpack Debugger. ההודעה "Everything looks great!‎" (הכול נראה נהדר!) תוצג אם כל הבדיקות עברו בהצלחה. אם מתקבלת שגיאה, כדאי לנסות לחבר את Jetpack שוב לפי השלבים הבאים:
  1. יש לפתוח את לוח הבקרה באתר שלך ולעבור אל Jetpack > לוח בקרה > חשבונות מקושרים > ניהול חיבור האתר.
  2. יש ללחוץ על הכפתור התנתקות.
  3. יש ללחוץ על הכפתור התחברות ל-Jetpack ולהמשיך בתהליך ההתחברות.
  4. יש לבדוק את האתר שלך שוב ב-Jetpack Debugger. אם עדיין מופיעה שגיאה, יש ליצור קשר עם התמיכה.
 9. אם מתקבלות שגיאות לסירוגין ב-Jetpack Debugger, מומלץ לפסול בעיות שנגרמות בגלל איטיות בטעינת האתר על ידי שימוש בכלים כגון WebPageTest.

אם עדיין יש בעיות אחרי שניסית את כל השלבים למעלה, מומלץ לשלוח אלינו אימייל!