Support Home > Fel > Återansluta och ominstallera Jetpack

Återansluta och ominstallera Jetpack

Ibland är den enklaste lösningen den som fungerar, och ”stänga av och sätta på igen” är inget undantag. Att koppla från och återansluta Jetpack löser ofta anslutningsproblem och avhjälper fel när inställningar aktiveras. Det är oftast det bästa stället att börja på!

Koppla från Jetpack

Återansluta Jetpack

 1. I din WP-adminpanel öppnar du Jetpack → Adminpanel och klickar på knappen Konfigurera Jetpack.
 1. Kontrollera att du ansluter till rätt WordPress.com-konto och klicka på Godkänn.

Ominstallera Jetpack

I vissa fall kanske en enkel återanslutning inte räcker, utan du måste ta bort Jetpack helt, installera en ny kopia och sedan återansluta.

 1. Om Jetpack fortfarande är anslutet kopplar du från det enligt instruktionerna ovan.
 2. I WP-adminpanelen öppnar du Tillägg → Installerade inlägg, rullar för att hitta ”Jetpack från WordPress.com” och klickar på Inaktivera.
 1. När sidan har uppdaterats letar du reda på Jetpack igen och klickar på Ta bort.
 1. Ominstallera genom att öppna Tillägg → Lägg till nytt, sök efter ”Jetpack” och klicka på Installera nu för ”Jetpack från WordPress.com”.
 1. När tillägget har installerats klickar du på Aktivera.
 1. Efter aktivering kan du återansluta Jetpack genom att följa instruktionerna ovan.

Vanliga frågor

Förlorar jag några data eller inställningar när jag kopplar från/tar bort Jetpack?

 • När du kopplar från Jetpack förlorar du inga data (inklusive statistik och följare), och dina inställningar återställs när du återansluter.
 • När du tar bort Jetpack förlorar du inga data (inklusive statistik och följare), men dina inställningar kommer att återställas så att du måste konfigurera dem igen efter ominstallation och återanslutning.
 • Obs! Det går inte att samla in statistik när Jetpack är frånkopplat, så det finns en lucka i din statistik för tiden som din sida har varit frånkopplad när du återansluter.

Om du fortfarande har problem när du har följt de här stegen får du gärna kontakta oss så att vi kan hjälpa dig.

 • Innehållsförteckning