Jetpack hjälper dig att <br class="R-hero__lrg-linebreak"/>säkerställa efterlevnad av <br class="R-hero__lrg-linebreak"/>GDPR

Vi har åtagit oss att arbeta i enlighet med GDPR, samt att ge dig verktyg och resurser som hjälper dig att förstå och följa lagen vad gäller din egen webbplats.

Ger dig mer kontroll

Jetpack utformar och utvecklar funktioner med GDPR-efterlevnad i åtanke, från att kunna välja bort vårt analyssystem till att kunna begära en kopia av vilka data Jetpack har kopplade till ditt konto.

Verktyg för kontinuerlig efterlevnad

Vi erbjuder flertalet verktyg som hjälper dig att göra din webbplats kompatibel, exempelvis vår Privacy Policy Helper som hjälper dig att skapa en anpassad policy, samt funktioner som gör det enklare för användare att ta bort eller exportera sina data om de så önskar.

Hålla personuppgifter säkra

Vi lagrar Jetpack-data på servrar över hela världen för att säkerställa Jetpacks stabilitet och hastighet, samtidigt som vi säkerställer att data överförs från EU i enlighet med GDPR (mer info i våra vanliga frågor nedan).

Vanliga frågor

Vad är GDPR?

GDPR är en europeisk lag som ger individer i EU vissa personuppgiftsrättigheter. Dess krav gäller för webbplatser och onlineföretag som samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om individer i EU.

GDPR kräver bland annat att företag och webbplatsägare ska vara transparenta om hur de samlar in, använder och delar personuppgifter. Det ger också individer större tillgång och fler val när det gäller hur deras egna personuppgifter samlas in, används och delas.

Du kan läsa hela lagtexten här.

Hur följer Jetpack GDPR?

Jetpack och dess moderbolag Automattic tar datasekretess och GDPR på största allvar. Vi respekterar GDPR:s principer om att minimera mängden data vi samlar in, att vara transparenta rörande vilka data vi samlar in och hur vi använder dem, att följa EU-lagstiftningen när det gäller alla data som överförs till länder utanför EU samt att inte behålla data längre än vi behöver dem för det ändamål för vilket de samlades in. Du kan läsa mer om vilka data vi samlar in, hur dessa data används och delas, samt hur länge data lagras i vår integritetspolicy.

Överför Jetpack data utanför EU?

Precis som många andra företag överför vi ibland data utanför EU. I allmänhet omfattas överföringar av personuppgifter utanför EU av standardavtalsklausulerna, om det inte redan finns ett lämplighetsavtal på plats med det mottagande landet. Vi inkluderar standardavtalsklausulerna för sådana dataöverföringar i vårt databehandlingsavtal, vilket du kan begära ut i dina Integritetsinställningar.

Hur gör jag för att få ett databehandlingsavtal (DPA)?

Du kan begära ut ett DPA i dina Integritetsinställningar.

Hur påverkar Schrems II-domen rörande Privacy Shield min Jetpack-webbplats?

I Schrems II fann EU-domstolen att Privacy Shield inte var giltigt enligt GDPR som ett sätt att lagligt överföra data från EU till USA. I samma dom bekräftade domstolen att SCC:erna var lagliga och giltiga. Jetpack har aldrig överfört data under Privacy Shield, utan alltid förlitat sig på SCC:erna, så domen påverkade inte Jetpacks dataöverföringar.

Hur tar jag reda på mer om vilken data Jetpack samlar in om besökarna på min webbplats?

Vi publicerar ett sekretessmeddelande för att ge dig en översikt över vilka data vi samlar in från dina webbplatsbesökare när du installerar och använder Jetpack eller andra tjänster från Automattic. Du kan också hitta detaljerade beskrivningar av exakt vilka data som har samlats in, och från vem dessa data har samlats in, för respektive Jetpack-modul i Jetpack Privacy Center.

Var kan jag lära mig mer om Jetpack och GDPR?

Kolla in detta blogginlägg för mer detaljerad information om Jetpack, din webbplats och GDPR.

Vem kontaktar jag för fler frågor om Jetpack och GDPR?

Om du har mer specifika frågor om Jetpack och GDPR får du gärna kontakta oss så hjälper vi gärna till.

Ser du någon information som saknas på denna sida?

Kan du berätta för oss hur vi kan göra denna sida bättre?