Support Home > Skriva > Mosaikgalleriblock

Mosaikgalleriblock

Med mosaikgallerier kan du visa dina bildgallerier som mosaik, cirkulärt rutnät, kvadratiska paneler eller kolumner sida vid sida. Det finns också ett bildspelsalternativ.

Här är några förhandsvisningar:

Galleribilder kommer automatiskt att laddas via Jetpacks bild-CDN.

Mosaikgallerier i det klassiska redigeringsprogrammet

Läs den här guiden om du vill använda mosaikgallerier med Classic Editor-tillägget eller det klassiska blocket.

Skapa ett galleri genom att lägga till ett nytt mosaikgalleriblock, antingen med blockväljaren i inlägget eller genom att använda blockväljaren i verktygsfältet för inlägget.

Blockalternativet mosaikgallerier i blockväljaren

När du har lagt till blocket kan du lägga till bilder till ditt galleri på samma sätt som du lägger till bilder i ett vanligt bildblock. Du kan ladda upp dem från din dator, välja dem från ditt mediebibliotek eller välja dem från en extern källa som t.ex. Google Foto eller Kostnadsfria foton från Pexels. När du har lagt till bilderna kan du använda blockverktygsfältet och sidopanelen för att lägga till dina anpassningar.

Med verktygsfältet kan du använda knappen ändra blocktyp för att välja den typ av galleri du vill skapa. Du kan även ändra blocket till en av de andra bildblocktyperna här.

De andra knapparna i verktygsfältet låter dig ange justering för galleriet genom att välja lämpligt alternativ. Du kan använda Redigera för att lägga till och ta bort bilder.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är screen-shot-on-2019-01-07-at-15-40-09.png

Du kan avmarkera alla du inte vill inkludera i galleriet genom att klicka på X. Dra och släpp bilderna för att ändra ordning på dem.

Klicka på Lägg till i galleriet för att lägga till nya bilder. När du är klar med att göra ändringar till bilderna i galleriet klickar du på Uppdatera galleriet.

Om du vill placera bilder i ditt galleri kan du klicka på en bild i blocket och använda pilknapparna för att flytta den:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är tiled_gallery_move_image.png

Block-sidofältet

I Block-sidofältet kan du expandera avsnittet Stilar för att ändra galleriets typ och ändra länkbeteendet i avsnittet Mosaikgalleriinställningar:

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är tiled-gallery-block-settings.png

Felsökning

Mosaikgallerialternativen visas inte eller visas inte korrekt
  • Gå till Jetpack → Inställningar → Prestanda och se till att alternativet Site Accelerator är aktiverat.
  • Prova att byta till ett annat tema för att kontrollera om ditt tema skapar en konflikt med Jetpacks mosaikgallerier.
  • Inaktivera alla andra bildspels- eller galleritillägg för att utesluta en konflikt.
  • Slutligen, om du använder tillägget Cleaner Gallery eller ett tema som inkluderar den här funktionen kommer du inte att kunna använda mosaikgallerifunktionerna på din webbplats. Lös den här konflikten genom att installera det här lilla tillägget för att inaktivera Cleaner Gallery.
Så här visar du en enskild bild i en gallerivy

Få en enskild bild i ett inlägg eller på en sida att visas i en gallerivy genom att redigera bilden och ange visningsinställningen Länka till till bilagesida. När någon nu klickar på din bild visas den i galleriets överläggsmeny.

Bildspelsalternativet saknas

Om alternativet Bildspel saknas går du till Jetpack → Inställningar → Skriva och kontrollerar att alternativet Skriv med kortkod för att bädda in media från populära webbplatser är aktiverat.

Definiera en specifik bredd för ditt galleri

Mosaikgallerier är skapade för att fylla ditt temas innehållsbredd. Du kan definiera ett specifikt värde för $content_width genom att lägga till följande kod i filen functions.php för ditt tema:

if ( ! isset( $content_width ) ) {	
$content_width = 800;	
}	

Om du inte känner dig bekväm med att redigera temafiler kan du även använda det här tillägget: Anpassad innehållsbredd.
Om ditt tema inte definierar en innehållsbredd kommer mosaikgallerier som standard vara 500 pixlar breda. Du kan läsa mer om temafunktionen Innehållsbredd här.
Om ditt tema redan definierar ett värde för $content_width, men du endast vill använda ett annat värde för mosaikgallerier, kan du använda filtret tiled_gallery_content_width.

Bildtexter visas inte

Blocket Mosaikgalleri stödjer inte bildtexter (varken per bild eller för hela blocket) ännu. Ett annat alternativ är att använda det klassiska blocket för att lägga till ett mosaikgalleri – då kan du lägga till bildtexter. Här finns mer information om hur du gör det.

Integritetsinformation

När du använder blocket Mosaikgalleri är den här funktionen inaktiverad som standard eftersom den medföljer vår bild-CDN. Du kan när som helst aktivera inställningen Ladda bilder från våra servrar i avsnittet Prestanda och hastighet från Jetpack – Inställningar – Prestanda i din adminpanel.

För att använda funktionen med ett klassiskt block eller Classic Editor-tillägget oberoende av bild-CDN kan du följa guiden här för att se till att Bild-CDN är inaktiverat och Mosaikgallerier är aktiverat.

Mer information om dataanvändningen på din webbplats
Använda data
Webbplatsägare/-användare

Inga.

Webbplatsbesökare

Inga.

Spårad aktivitet
Webbplatsägare/-användare

Om du kopplar från Google Foto spårar vi att Google Foto kopplas från.

Webbplatsbesökare

Inga.

Synkroniserade data (Läs mer)
Webbplatsägare/-användare

Vi synkroniserar alternativ som identifierar om funktionen är aktiverad eller ej och hur dess tillgängliga inställningar är konfigurerade.

Webbplatsbesökare

Inga.

  • Innehållsförteckning