Support Home > Utvecklare > Säkert läge

Säkert läge

Säkert läge hjälper dig förhindra en ”identitetskris” med utvecklings- och mellanlagringswebbplatser.

Du kan också förhindra att några problem uppstår genom att använda Jetpacks mellanlagringsläge för din mellanlagringswebbplats.

Vad är en identitetskris?

När du först ansluter din Jetpack-aktiverade webbplats till WordPress.com tilldelar vi ett unikt blogg-ID och en token som är knuten till webbplatsens URL – ungefär som ett användarnamn och ett lösenord. Vi använder detta blogg-ID för att hålla reda på flera saker, inklusive din webbplats statistikinformation och dina prenumeranter. När URL:en ändras bör systemet uppdatera ID:t med den nya URL:en och se till att allt är korrekt anslutet.

Ofta identifierar dock systemet den nya URL:en som en ny webbplats och tilldelar i så fall ett nytt blogg-ID, trots att det är samma webbplats. Då verkar det som att din statistikhistorik och dina webbplatsprenumeranter har ”förlorats”. Detta är vad vi kallar för en ”identitetskris”.

Hur hjälper Säkert läge?

Säkert läge hjälper dig att förhindra de här problemen innan de uppstår.

Det finns flera fall där URL:en för din Jetpack-aktiverade webbplats kan ändras:

 • Du har köpt ett nytt domännamn och uppdaterade din webbplats för att använda den domänen.
 • Du klonar din webbplats från produktion till mellanlagring.
 • Du tillåter att två URL:er pekas mot samma WordPress-installation.
 • Alla andra scenarier där webbplatsens URL kan ändras.

I de flesta fall kan vi på ett säkert sätt uppdatera URL:en och inte orsaka en identitetskris. Men det finns en handfull fall där vi inte automatiskt kan avgöra om vi ska uppdatera URL:en i våra cacheminnen för data.

Vid dessa fall utför vi på Jetpack några extra steg för att se till att vi inte orsakar en identitetskris:

 • Vi tillåter inte synkronisering av mer information från den Jetpack-aktiverade webbplatsen till cacheminnena för WordPress.com.
 • Vi börjar visa meddelandet om Jetpacks säkra läge.
 • Vi fortsätter visa det meddelandet tills en administratör för din webbplats löser den potentiella identitetskrisen.

Hur ser meddelandet om felsäkert läge ut?

När meddelandet först visas ser du något i stil med detta:

Skärm för aktiverat säkert läge
 • Om du klickar på texten ”Säkert läge” längst ner i meddelandet så döljs meddelandet och din webbplats fortsätter vara i säkert läge.
 • Om du klickar på knappen ”Flytta dina inställningar” visas ett meddelande som bekräftar att dina inställningar har migrerats.
 • Om du klickar på knappen ”Skapa en ny anslutning” startar Jetpacks anslutningsprocess.

Vad betyder respektive knapp?

Om du tittar på skärmbilden ovan finns det tre åtgärder du kan vidta. Nedan finns en förklaring till varför du skulle klicka på respektive knapp.

Stanna i säkert läge

Om du har klonat din webbplats i testsyfte så klickar du på texten ”Säkert läge” längst ned i meddelandet.

Då fortsätter din webbplats vara i felsäkert läge och meddelandet döljs. Många värdar kallar det här för en ”mellanlagringsmiljö”.

Skärm för aktiverat säkert läge

När du har klickat på texten ”Säkert läge ser du knappen ”Jetpack säkert läge” i adminmenyn.

Om du klickar på den knappen öppnas den inledande dialogrutan för säkert läge igen om du behöver fixa din anslutning med någon av de andra metoderna.

Flytta dina inställningar

Om den nya URL:en ersätter din gamla URL klickar du på knappen ”Flytta dina inställningar”. Det vanligaste fallet är när du flyttar en webbplats från en utvecklingsmiljö till en produktionsmiljö.

Till exempel: Byte från nywebbplats.minautvecklingswebbplatser.se till nywebbplats.se.

När du har klickat på den här knappen migrerar WordPress.com all din statistik och alla dina prenumeranter från den gamla webbplatsen till den nya webbplatsen och sedan placerar vi den gamla webbplatsen i mellanlagringsläge.

Obs! När du har klickat på knappen ”Flytta dina inställningar” bör meddelandet för säkert läge direkt försvinna på din nya webbplats, men det kan ta några minuter innan statistik och prenumeranter migreras.

Skapa en ny anslutning

Klicka på knappen ”Skapa en ny anslutning” när du skapar en ny och separat webbplats.

Det vanligaste exemplet för det här är att du skapar en kopia av webbplats A som kommer att användas som utgångspunkt för webbplats B.

När du har klickat på knappen ”Skapa en ny anslutning” omdirigeras du till WordPress.com för att auktorisera anslutningen.

När du har klickat på knappen ”Godkänn” där har din nya Jetpack-aktiverade webbplats en egen anslutning och meddelandet för säkert läge bör försvinna.

 • Innehållsförteckning