Support Home > Utvecklare > Offlineläge

Offlineläge

Med Offlineläge kan funktioner som inte behöver någon anslutning till WordPress.com-servrar aktiveras i en localhost-WordPress-installation för testning.

Observera: Detta avser särskilt lokala utvecklingswebbplatser som körs offline. Om du har en webbplats för mellanlagring online bör du istället följa instruktionerna i guiden för webbplatser för mellanlagring.

Du kan växla över till Offlineläge genom att lägga till define( 'JETPACK_DEV_DEBUG', true ); i filen wp-config.php. Se till att du lägger till detta före raden /* That's all, stop editing! Happy blogging. */.

Offlineläge aktiveras automatiskt om du inte har någon punkt i webbplatsens servernamn, t.ex. localhost. Om du använder en annan URL, som mycooltestsite.local, behöver du definiera konstanten JETPACK_DEV_DEBUG.

Du kan också aktivera Jetpacks Offlineläge genom ett tillägg, tack vare filtret jetpack_development_mode:

add_filter( 'jetpack_offline_mode', '__return_true' );

När du är i Offlineläge är vissa funktioner inte tillgängliga över huvud taget eftersom de kräver WordPress.com för all funktionalitet – till exempel Relaterade inlägg och Offentliggör. Andra funktioner får reducerad funktionalitet för att ge utvecklare en rimlig återgivning av funktionen. Exempel: Mosaikgallerier kräver WordPress.com-bilden CDN, men i offlineläge ger Jetpack en reservbild så att utvecklare får en liknande upplevelse i samband med utveckling och testning.