Support Home > Verktyg > Formulärblock

Formulärblock

Med Formulärblocket kan du lägga till ett formulär i ditt inlägg eller på din sida.

För allmänna funktioner och vanliga frågor, se vår informationssida.

Sidan beskriver hur Formulärblocket används när du använder Blockredigerare. Du hittar instruktioner om hur man lägger till Kontaktformulär i den klassiska redigeraren här.

Krav

För att använda Formulärblocket måste Jetpacks Kontaktformulär vara aktiverat. Det ska vara aktiverat som standard men annars kan du aktivera funktionen så som beskrivs här.

Lägga till Formulärblocket

Du kan lägga till Formulärblocket på vilken sida eller i vilket inlägg som helst genom att välja det i Jetpack-sektionen av blockväljaren:

Se sidan Jetpack-block för mer information om hur du lägger till Jetpack-block.

Så snart du har lagt till ett Formulärblock kan du välja bland de färdiga formulären: Kontaktformulär, Registrering för nyhetsbrev, OSA, Registrering, Möte eller Feedback. Du kan också bygga ett eget formulär genom att klicka på Hoppa över.

Efter att ha valt ett formulär kommer blocket att förifyllas med relevanta fält. Ett exempel på det vanliga formuläret för e-postaviseringar:

Efter att ha lagt till ett Formulärblock kan du ange vart e-postaviseringarna ska skickas när formuläret fyllts i genom att klicka på redigeringsikonen i blockverktygsfältet. Du kan ange en e-postadress (eller flera åtskiljt med kommatecken) och en ämnesrad.

Om du lämnar dem tomma, skickas aviseringarna till inläggets eller sidans författare och ämnesraden blir densamma som rubriken för inlägget eller sidan.

Anpassa ditt formulär

Formulärblocket är en särskild typ av block som innehåller andra inbäddade block. Varje formulärfält är ett eget block i det huvudsakliga formulärblocket. Dessa interna formulärfältsblock kan anpassas och sorteras om i det primära formulärblocket. Formulär kan också anpassas med blockinställningar (beskrivs här) eller genom avancerade filter (beskrivs här).

Om du vill lägga till ett formulärfält i slutet eller början av formuläret klickar du på ikonen Fler alternativ och väljer att infoga ett block före eller efter:

Formulärfälten du kan välja bland är Namn, E-post, Webbplats, Flerradstext, Text, Datumväljare, Telefon, Kryssruta, Kryssrutegrupp, Radioknapp och Markera.

Tänk på att de här delblocken endast kan läggas till inuti ett formulärblock.

Inom varje fältblock kan du redigera fältetiketterna och välja om fältet ska vara obligatoriskt eller inte.

Sortera om blocken genom att föra muspekaren över det block du vill flytta och använd upp/ned-pilarna för att flytta blocket upp/ned en position eller dra det till önskad plats med dra-och-släpp-verktyget bredvid de två pilarna.

Du kan också lägga till andra icke-formulärblock i ditt Formulärblock om du behöver inkludera till exempel viss text eller en bild.

I videon kan du se hur du lägger till en rullgardinsmeny i formuläret:

Du kan anpassa knappen Skicka genom att byta ut texten direkt på knappen mot den text du vill ha istället.

Blockinställningar

Du anpassar vad som ska hända när man skickar formuläret genom att välja det yttre formulärblocket för att öppna Block-inställningarna.

Om du glömmer att ange e-postadress och ämnesrad på aviseringar om inskick av formulär när du lägger till formulärblocket eller du behöver uppdatera denna info väljer du Formulärblock och redigerar inställningarna för e-postfeedback på sidopanelen.

Sektionen Bekräftelsemeddelande i formulärblocket.

När du lägger till eller redigerar ett formulärblock kan du redigera inställningarna för Bekräftelsemeddelande för att ange vad som ska ske när en användare skickar in formuläret:

  • Visa en sammanfattning av formuläret som just skickats.
  • Omdirigera till en ny URL, på din webbplats eller någon annanstans.
  • Visa ett anpassat bekräftelsemeddelande.

Du kan också anpassa element för varje enskilt formulärfält. Om du vill göra det klickar du i fältet. I verktygsfältet ser du ett alternativ för att markera om fältet ska vara obligatoriskt eller inte och du kan dessutom ändra bredden på fältet. Du ser en kort förklaring av fältet. Här ser du alternativen för ”meddelandefält”:

Om du markerar knappfältet för skicka (eller kontakt) visas alternativ för blockverktygsfältet där du kan ändra färg på knappen samt knapptexten.

Färginställningar

Du kan anpassa bakgrundsfärg och textfärg för blocket. Bakgrundsfärgen har två alternativ: solid eller övertoning:

Knappens färginställningar

Med knappens färginställningar kan du ändra färgen på Skicka-knappen, inklusive bakgrundsfärg och textfärg. Bakgrundsfärgen har två alternativ: solid eller övertoning. Skärmbild: 

Du kan också byta kantradie på knappen:

Knappen kan vara fylld eller bara ha en ytterkant:

Du har också möjlighet att storleksändra knappen baserat på bredd i procent:

Precis som med bildblock kan justeringen av knappen anges genom att du klickar på ikonerna vänster, höger eller centrerat.

Formulärintegrationer

Jetpack Formulärblock har följande integrationer:

Inställningar för formulärintegration

Få support

Om du får problem med Formulärblock ber vi dig kontakta support för hjälp.

Integritetsinformation

Den här funktionen är aktiverad som standard. Det finns inga reglage för funktionen i de primära Jetpack-inställningarna men den kan inaktiveras när som helst med hjälp av stegen i denna guide.

Mer information om dataanvändningen på din webbplats

Använda data
Webbplatsägare/användare

För aktivitetsspårning (beskrivs nedan): IP-adress, användar-ID till WordPress.com, användarnamn till WordPress.com, ID och URL för WordPress.com-ansluten webbplats, Jetpack-version, användaragent, besökande URL, hänvisnings-URL, tidsstämpel för händelse, webbläsarspråk, landskod.

Webbplatsbesökare

Om Akismet är aktiverat på webbplatsen skickas data från kontaktformuläret (IP-adress, användaragent, e-postadress, webbplatsens URL samt kommentarer) till Akismet-tjänsten (som också ägs av Automattic) för spamkontroll. Faktiska inskickade data lagras i databasen för den webbplats varifrån formuläret skickades och mejlas direkt till ägaren av formuläret (dvs. webbplatsens författare som publicerat sidan som kontaktformuläret ligger på). Mejlet inkluderar sändarens IP-adress, tidsstämpel, namn, e-postadress, webbplats och meddelande.

IP-adressen är inkluderad som förebyggande åtgärd mot missbruk. För webbplatser som använder Akismet krävs detta för att kunna tillhandahålla korrekt försvar mot skräppost.

Spårad aktivitet
Webbplatsägare/användare

Vi spårar när, och av vilken användare, funktionen aktiveras och inaktiveras.

Webbplatsbesökare

Inga.

Synkroniserade data (Läs mer)
Webbplatsägare/användare

Vi synkroniserar varje alternativ som identifieras oavsett om funktionen är aktiverad eller ej.

Webbplatsbesökare

Vi synkar inlägg och metadata om inlägget som är kopplat till en användares inskick av kontaktformulär. Om Akismet är aktiverat på webbplatsen synkas också den IP-adress och användaragent som ursprungligen skickade kommentaren eftersom dessa data ligger i inläggets metadata.

  • Innehållsförteckning