Support Home > Utseende > Relaterade inlägg

Relaterade inlägg

Funktionen Relaterade inlägg skannar innehållet i alla dina inlägg, analyserar det och använder resultatet för att visa ytterligare inlägg som dina besökare kan vara intresserade av att läsa när de är klara med det aktuella inlägget.

Observera: Sidan beskriver hur Relaterade inlägg används när du använder Blockredigerare. Instruktioner för hur du använder Relaterade inlägg med Klassisk redigerare finns här.

De flesta webbplatser som aktiverar detta ser en ökning av trafiken. Till skillnad från många andra tillägg för relaterade inlägg gör vi all analys, bearbetning och leverans med detta tillägg från vårt moln, för att undvika extra belastning på din server. Det är därför Jetpack-tillägget Relaterade inlägg är tillåtet på webbhotell där andra liknande tillägg inte är tillåtna.

För att börja använda Relaterade inlägg, gå till Jetpack → Inställningar → Trafik och aktivera reglaget Visa relaterat innehåll efter inlägg.

Relaterade inlägg

Lägg till ett nytt block, antingen med blockväljaren i inlägget eller genom att använda blockväljaren i verktygsfältet för inlägget. Du kan lägga till blocket var du vill i inlägget.

Det går bara att lägga till ett Relaterat inlägg-block till varje inlägg.

Sök efter Relaterat inlägg-blocket i blockväljaren för att lägga till blocket i inlägget

Se sidan Jetpack-block för mer information om hur du lägger till Jetpack-block.

När du har lagt till blocket visas alla relevanta inlägg. I annat fall ser du ett meddelande som anger ”Förhandsgranskning: Hittar inte tillräckligt många relaterade inlägg”.

Block-verktygsfält

Klicka på blocket för att visa Block-verktygsfältet. Relaterade inlägg-blocket har följande alternativ i sitt verktygsfält:

Alternativ på verktygsfält för Relaterade inlägg-block

Precis som med bildblock kan Relaterade inlägg-block konfigureras genom att du klickar på ikonerna bred bredd eller fullbredd.

Justeringsalternativ

Alternativet Rutnätsvy på verktygsfältet visar inlägg sida vid sida medan Listvy visar inläggen horisontellt i ett listformat.

Rutnätsvy
Listvy

Block-sidofältet

I Block-sidofältet kan du välja att Visa miniatyrer, Visa datum och Visa kontext.

Du kan också använda reglaget för att ändra antalet relaterade inlägg som ska visas. Maxantal som kan visas är 6.

Du kan anpassa bakgrundsfärg och textfärg för blocket. Bakgrundsfärgen har två alternativ: solid eller övertoning:

Textfärg
Bakgrundsfärg
Bakgrundsfärg på övertoning

Du kan konfigurera typografistorlek med förvald standardstorlek eller egen storlek.

Allmän information

  1. Relaterat innehåll visas inte om vi inte tror att vi kan visa minst tre bra resultat (för att undvika direkt korslänkning av inlägg).
  2. Relaterat innehåll genereras automatiskt baserat på innehållet i inlägget och eventuella taggar eller kategorier om sådana finns.
  3. Funktionen använder infrastrukturen på WordPress.com och speglar ditt innehåll där för indexering. Om du ser intermittenta problem som drabbar enbart vissa inlägg kan du begära en omindexering av webbplatsen genom att klicka på initiera synkronisering manuellt under Datasynkronisering längst ned i inställningarna på WordPress.com: Inställningar → Allmänt sidan Hantera anslutning.
  4. Relaterade inlägg för en viss artikel cachelagras i 12 timmar.
  5. Max antal relaterade inlägg du kan visa är 6.

Information om miniatyrbilder för Relaterade inlägg

  1. Ett inläggs utvalda bild visas som miniatyrbild. Om du inte har angett någon utvald bild för inlägget kommer vi att leta efter bildspel och gallerier och sedan efter eventuella bilder som kan vara bifogade till inlägget. Om vi inte hittar någon bild som är bifogad till inlägget letar vi efter enskilda bilder som du kan ha infogat i inlägget. Om du har infogat en bild som ligger på något annat ställe kan vi använda den också.
  2. Miniatyrbilder storleksändras och beskärs automatiskt med Jetpack bild-CDN till 350 px i bredd och 200 px i höjd (bildförhållande: 1,75:1) för att möjliggöra konsekvent visning. Eftersom detta görs automatiskt finns det ingen möjlighet att finjustera var bilden beskärs. Du kan dock ändra storlek på den beskurna bilden genom att använda filtret jetpack_relatedposts_filter_thumbnail_size.

Integritetsinformation

Den här funktionen är inaktiverad som standard. Den kan aktiveras när du vill genom att växla inställningen Visa relaterat innehåll efter inlägg i sektionen Relaterade inlägg från Jetpack → Inställningar → Trafik på adminpanelen.

Använda data
Webbplatsägare/användare

För att generera relaterade inlägg används följande information: WordPress.com-anslutet webbplats-ID, lokalt webbplats-ID samt inläggs-ID:n för aktuellt inlägg och eventuella inlägg som bedöms vara relaterade. Dessutom fastställs relaterade inlägg genom att köra inläggets innehåll genom Elasticsearch på WordPress.com-servrar. Dessutom, för aktivitetsspårning (mer info nedan): IP-adress, WordPress.com-användar-ID, WordPress.com-användarnamn, ID och URL för WordPress.com-ansluten webbplats, Jetpack-version, användaragent, besökande URL, hänvisnings-URL, tidsstämpel för händelse, webbläsarspråk, landskod.

Webbplatsbesökare

Inga.

Spårad aktivitet
Webbplatsägare/användare

Vi spårar när, och av vilken användare, funktionen aktiveras och inaktiveras. Vi spårar också när konfigurationsinställningar ändras samt vilka ändringar som görs.

Webbplatsbesökare

Inga.

Synkroniserade data (Läs mer)
Webbplatsägare/användare

Vi synkroniserar alternativ som identifierar om funktionen är aktiverad eller ej och hur dess tillgängliga inställningar är konfigurerade.

Webbplatsbesökare

Inga.

  • Innehållsförteckning