Support Home > WordPress.com Säker inloggning

WordPress.com Säker inloggning

Du kommer nu snabbt och enkelt att kunna registrera dig och logga in på WordPress.org-webbplatser som drivs på egen server – med samma inloggningsuppgifter som du använder för WordPress.com.

Du kan aktivera den här funktionen i inställningen Låt användare logga in på denna webbplats med sina WordPress.com-konton i sektionen inloggning till WordPress.com från Jetpack → Inställningar → Säkerhet på din adminpanel.

Fördelar

  • Miljontals användare: När du lägger till WordPress.com Säker inloggning blir du en del av en familj som gör det lätt för användare av WordPress.com att utforska nya webbplatser.
  • Kompatibel med ditt befintliga inloggningssystem: WordPress.com Säker inloggning används som ett ytterligare inloggningsalternativ till ditt befintliga registreringssystem. När en användare ansluter kommer de att få ett användarkonto på din webbplats.
  • Respekterar dina registreringsinställningar: WordPress.com Säker inloggning följer anvisningarna i Inställningar → Allmänt och respekterar huruvida du kan aktivera nya registrerade användare eller ej. Om ej kan befintliga användare använda det för att logga in.
  • Betrodd relation: Låt användare logga in med samma uppgifter som de använder på WordPress.com. Det gör det lättare att använda och hantera nya inloggningar för andra tjänster.

Komma igång

Du är färdig när du har aktiverat den här funktionen i Jetpack! En back end-autentiseringsbegäran använder alltid webbplatsens etablerade länk till WordPress.com.

Anpassade inställn.

Säker inloggning är utformad för att fungera på en gång utan konfigurering. Men användare som vill anpassa Säker inloggning kan använda sig av dessa filter. För att använda dessa filter kan du lägga till följande koder till ditt temas functions.php-fil eller till ett funktionstillägg.

Du kan mixa och matcha filter för att få den funktion som du vill ha.

Matcha via e-post

Om det inte redan finns ett lokalt konto kopplat till WordPress.com-kontot kommer Säker inloggning som standard att automatiskt koppla det verifierade kontot till ett nytt lokalt konto med matchande e-postadress, och logga in användaren. Om du hellre vill inaktivera den här funktionaliteten och kräver att dina användare loggar in till sina befintliga lokala konton för att manuellt koppla sina konton, kan du använda följande kod:

add_filter( 'jetpack_sso_match_by_email', '__return_false' );

Åsidos. – ny användare

WordPress.com-funktionen Säker inloggning kommer att respektera dina standardinställningar gällande registrering av nya användare. Om du har inaktiverat registrering kan Säker inloggning inte skapa ett nytt användarkonto om någon försöker logga in med en okänd e-postadress. Men om du har registrering aktiverat kommer det automatiskt att skapa en ny användare åt dem, och logga in dem. Om du vill låta användare registrera sig på din webbplats med ett WordPress.com-konto, trots att du inte tillåter vanliga registreringar, kan du använda följande kod:

add_filter( 'jetpack_sso_new_user_override', '__return_true' );

Kringgå standardinloggning

Om du vill att alla registrerade användare ska logga in via WordPress.com istället för med kontot som de skapade på din webbplats, kan du använda följande kod. Det kommer att skicka vidare användare till WordPress.com SSO-sida, och på så vis kringgå din lokala inloggningsskärm:

add_filter( 'jetpack_sso_bypass_login_forward_wpcom', '__return_true' );

Inaktivera standardinloggning

Om du helt vill inaktivera och dölja standardinloggningsformuläret, och tvinga användare att logga in via WordPress.com, kan du använda följande kod:

add_filter( 'jetpack_remove_login_form', '__return_true' );

Kräv tvåstegsverifiering

Om du vill att Säker inloggning ska vara ännu säkrare, kan du välja att kräva tvåstegsautentisering när användare loggar in via WordPress.com. Här är koden som du behöver:

add_filter( 'jetpack_sso_require_two_step', '__return_true' );

Obs! Det här filtret kräver bara tvåstegsautentisering för inloggning via WordPress.com. Om du bara returnerar true för det här filtret kan en användare fortfarande logga in via standardinloggningsformuläret. Om du vill använda tvåstegsautentisering för din webbplats kan du kombinera filtret jetpack_sso_require_two_step med filtret jetpack_remove_login_form för att få användarna att logga in med WordPress.com och använda ett konto med tvåstegsautentisering.

Integritetsinformation

Den här funktionen är inaktiveradsom standard. Aktivera den här funktionen genom att när som helst växla inställningen Låt användare logga in på denna webbplats med sina WordPress.com-konton i sektionen inloggning till WordPress.com från Jetpack → Inställningar → Säkerhet på din adminpanel.

Mer information om dataanvändningen på din webbplats
Använda data
Webbplatsägare/användare

 

Den här funktionen kräver användning av följande data gällande användare som loggar in med denna metod: användar-ID (lokal och WordPress.com), roll (t.ex. administratör), e-postadress, användarnamn och visningsnamn. Följande data gällande webbplatsen används också: Webbplats-ID kopplat till WordPress.com, Jetpack aktiv/inaktiv status, Jetpack-version, språkversion/språk, rubrik, URL och ikon.

Dessutom, för aktivitetsspårning (detaljerat nedan): IP-adress, WordPress.com-användar-ID, WordPress.com-användarnamn, ID och URL för WordPress.com-ansluten webbplats, Jetpack-version, användaragent, besökande URL, hänvisnings-URL, tidsstämpel för händelse, webbläsarspråk, landskod.

Webbesökare

 

Ingen.

Spårad aktivitet
Webbplatsägare/användare

 

Vi spårar när, och av vilken användare, funktionen aktiveras och inaktiveras.

Dessutom registreras följande användning: när inloggningsprocessen påbörjas och avslutas, om inloggningsprocessen slutförs eller misslyckas och om användaren blir omdirigerad efter inloggning eller inte.

Flera funktionscookies är installerade och dessa förklaras mer djupgående i vår Cookie-dokumentation.

Webbesökare

 

Ingen.

Synkroniserade data (Läs mer)
Webbplatsägare/användare

 

Vi synkroniserar alternativ som identifierar om funktionen är aktiverad eller ej och hur dess tillgängliga inställningar är konfigurerade. Vi synkroniserar även användar-ID och roller för alla användare som loggade in via den här funktionen.

Webbesökare

 

Ingen.

  • Innehållsförteckning